Mijn hypotheek nadert de einddatum

Afhankelijk van de hypotheekvorm die u heeft is uw lening straks op de einddatum afgelost of blijft er een bedrag over. Dit restant kunt u bijvoorbeeld aflossen uit eigen middelen of door de verkoop van uw woning. Kunt u niet aflossen op de einddatum of wilt u de lening voortzetten dan kunt u een verlenging van de looptijd aanvragen. 
 
Mijn hypotheek nadert de einddatum
 
Op de einddatum lost u de lening (deels) af met het opgebouwde vermogen uit een verzekering, spaar- of beleggingsrekening.

Dit is van toepassing bij:

Bij de BankSpaar Loyaal-, SpaarXtra- en Lage Lasten Hypotheek wordt de lening volledig afgelost. Bij een hypotheek met een levensverzekering of beleggingsrekening kan het opgebouwde vermogen op de einddatum lager zijn dan de lening. Het bedrag van de lening dat overblijft lost u af met andere middelen zoals spaargeld of door de verkoop van uw woning.

Op de einddatum is uw lening volledig afgelost omdat u rente en aflossing betaalt. 

Dit is van toepassing bij:

U heeft alleen rente betaald en lost de lening op de einddatum met eigen middelen af.

Dit is van toepassing bij:

U heeft een hypotheek waarbij u niet maandelijks aflost, spaart of belegt. Aan het einde van de looptijd moet u de hypotheek in een keer helemaal aflossen. Omdat u via uw hypotheek geen vermogen opbouwt, moet u dat met andere middelen doen zoals spaargeld of door de verkoop van uw woning. Mogelijk heeft u wel tussentijds al bedragen afgelost.

Hoe informeren wij u?

  • Wij sturen u jaarlijks overzichten van uw lening(en) en u vindt deze ook terug in MijnWUB. Als u vermogen opbouwt ontvangt u daar tevens regelmatig overzichten van. Daarmee kunt u de ontwikkeling van het vermogen volgen.  
  • We sturen u een brief als uw hypotheek het einde van de looptijd nadert. Daarin informeren we u over de mogelijkheden. Dat doen we al vanaf vijf, drie en één jaar maar ook uiterlijk een half jaar van tevoren. 
  • Als er op de einddatum nog een schuld is, ontvangt u drie weken van tevoren een aflosnota. Hierop staat vermeld welk bedrag u moet aflossen. 

Verlengen van uw hypotheek

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom u uw hypotheek zou willen verlengen. Bijvoorbeeld omdat u verwacht dat u op de einddatum niet volledig kunt aflossen uit eigen middelen, of u zet uw vermogen liever op een andere manier in. U kunt alleen een leningdeel verlengen waarvan op de (oorspronkelijke) einddatum nog een restant lening overblijft.

Wat zijn de mogelijkheden?

  • Het is mogelijk om vanaf 5 jaar voor de einddatum van uw leningdeel een verlengingsofferte aan te vragen. Een aanvraag vanaf 5 jaar voor de einddatum kunt u zelf indienen via het formulier op deze pagina. 
  • De verlenging gaat direct in en loopt maximaal 15 jaar, geteld vanaf de huidige einddatum van het leningdeel. 
  • U kunt aflossingsvrij verlengen maar u kunt ook kiezen voor een Annuïteiten- of Lineaire Hypotheek of een combinatie van aflossingsvrij en een aflosvorm. 

Welke hypotheekvormen komen voor verlenging in aanmerking?

U kunt een Konstant Hypotheek, Flexibel Krediet Hypotheek, Hypotheek met Levensverzekering, Hypotheek met Beleggingsrekening, Hypotheek met Beleggingsrekening BEW, Balanced Life Hypotheek en een Selectfund Hypotheek verlengen. 

De volgende producten kunnen niet worden verlengd: Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek, SpaarXtra Hypotheek, Lage Lasten Hypotheek, BankSpaar Loyaal Hypotheek. Voor een Overbruggingskrediet geldt een ander beleid. 

Uw huidige hypotheekvorm De mogelijkheden tot verlenging
Konstant Hypotheek U kunt (het restant van) de lening verlengen als een Konstant Hypotheek (aflossingsvrij), of de hypotheek omzetten naar een Annuïteiten of Lineaire Hypotheek.
Flexibel Krediet Hypotheek U kunt het opgenomen deel van uw Flexibel Krediet Hypotheek verlengen. Dit is alleen mogelijk als u de hypotheekvorm omzet naar een Konstant, Annuïteiten of Lineaire Hypotheek.
Hypotheek met Levensverzekering, Balanced Life Hypotheek

De opgebouwde waarde in uw Levensverzekering komt tot uitkering op de oorspronkelijke einddatum. Dit bedrag wordt dan afgelost op de lening.

U kunt het restant van de lening, dat naar verwachting overblijft na aflossing van de opgebouwde waarde op de einddatum, nu al verlengen. Dit is alleen mogelijk als u dit deel van de hypotheek omzet naar een Konstant (Aflossingsvrij), Annuïteiten of Lineaire Hypotheek.

Voor het bepalen van het mogelijke restant van de lening gaan wij uit van de verwachte opgebouwde waarde op de einddatum.

Is de opgebouwde waarde op de oorspronkelijke einddatum:

  • Lager: het verschil wordt betaald uit eigen middelen of er wordt voor dit deel een nieuwe lening afgesloten.
  • Hoger: dit bedrag wordt ook in mindering gebracht op het restant lening.  
Hypotheek met Beleggingsrekening, Hypotheek met Beleggingsrekening BEW, Selectfund Hypotheek

De opgebouwde waarde in uw Beleggingsrekening komt tot uitkering op de oorspronkelijke einddatum. Dit bedrag wordt dan afgelost op de lening.

U kunt het restant van de lening, die naar verwachting overblijft na aflossing van de opgebouwde waarde op de einddatum, nu al verlengen. Dit is alleen mogelijk als u dit deel van de hypotheek omzet naar een Konstant (Aflossingsvrij), Annuïteiten of Lineaire Hypotheek.

Voor het bepalen van het mogelijke restant van de lening gaan wij uit van de verwachte opgebouwde waarde op de einddatum.

Is de opgebouwde waarde op de oorspronkelijke einddatum:

  • Lager: het verschil wordt betaald uit eigen middelen of er wordt voor dit deel een nieuwe lening afgesloten.
  • Hoger: dit bedrag wordt ook in mindering gebracht op het restant lening.  

 

Zijn er kosten verbonden aan een verlenging?

U betaalt geen administratiekosten voor een verlenging. Kiest u er voor om een leningdeel om te zetten naar een Annuiteiten of Lineaire hypotheek, dan betaalt u €225 administratiekosten, ongeacht het aantal leningdelen. In geval van financieel advies betaalt u hiervoor advieskosten. 

Zijn er voorwaarden verbonden aan een verlenging?

Afhankelijk van uw wensen voor verlenging en uw situatie vragen we u om aanvullende inkomens- en waarde gegevens van uw woning en beoordelen wij uw aanvraag. Hierbij doen we ook een BKR toetsing. Na ontvangst van het aanvraagformulier laten wij u weten of we meer informatie van u willen ontvangen.

Kan ik mijn aflosvrije lening bij verlenging behouden?

Ja, dat kan. Afhankelijk van uw situatie kan dit tot maximaal 80% van de huidige marktwaarde van uw woning. 

Hoe zit het met mijn renteaftrek na verlenging?

De fiscale aftrekbaarheid van de rente van hypothecaire leningen is beperkt tot 30 jaar waardoor uw bruto hypotheeklasten netto kunnen worden. Daarnaast gaat u zodra u AOW-gerechtigd bent, minder belasting betalen waardoor de hypotheekrenteaftrek (als u daar dan nog recht op heeft) ook lager wordt. Uw maandlasten zullen hierdoor stijgen. Laat u zich hierover informeren door uw financieel adviseur of kijk op de  site van de Belastingdienst.

Heeft u nu Euriplus Rente met vaste opslag van 0,9% of 2,6%, of een 6- en 12-maands Euriplus Rente?

Bij een verlenging kunt u deze rentevorm niet behouden. U kunt kiezen uit een vaste rente of de 1-maand Euriplus rente met variabele opslag, afhankelijk van de hypotheekvorm die u kiest. Het nieuwe rentecontract gaat in op het moment van verlenging en uw oude rentevorm vervalt dus direct. Dat kan 5 jaar voor het einde van uw huidige looptijd zijn. 

Wat gebeurt er met uw huidige rentevastperiode?

Heeft u nu een vaste rente of een Euriplus rente met variabele opslag? Dan loopt uw huidige rentevastperiode onveranderd door. Alleen als uw huidige rentevastperiode binnen 3 maanden afloopt ontvangt u een nieuw rentevoorstel.

Heeft u nu NHG?

Heeft u nu een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan komt de NHG- dekking en het NHG tarief te vervallen op de gehele lening op het moment van verlenging. Laat u hierover goed adviseren door uw adviseur. 

Hoe wordt uw tariefklasse bepaald bij verlengen?

Als wij u hebben gevraagd de actuele onderpandswaarde aan te tonen, dan bepalen we de tariefklasse op basis van de actuele waarde. 


Direct zelf een verlenging aanvragen

 

Stap 1

Laptop

 

Vul het aanvraagformulier in.

Stap 2

Persoon

 

Wij beoordelen uw aanvraag en vragen eventueel stukken op.

Stap 3

Contract

 

Bij een positieve beoordeling ontvangt u een offerte voor de verlenging.

Stap 4

Overeenkomst

 

U ondertekent en retourneert de offerte.

 

Let op: Het aanvraagformulier is een invulbare PDF dat u niet in de browser kunt openen. Sla het bestand op. Open daarna Adobe Reader en open daarmee het opgeslagen formulier. Mail het formulier naar: verlengen@westlandutrechtbank.nl

 

Aanvraagformulier downloaden

 

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. Wilt u advies? Neem dan contact op met een financieel adviseur