Mijn hypotheek nadert einddatum

Bij het afsluiten van uw hypotheek heeft u met ons afgesproken wanneer de hypotheeklening wordt afgelost. Dit is in elk geval aan het einde van de contracttermijn, vaak 20 of 30 jaar na afsluiten. Afhankelijk van de door u gekozen hypotheekvorm, zijn er op de einddatum een drietal mogelijkheden.

 

 

Hoe informeren wij u?

Wij sturen u jaarlijks overzichten van uw lening(en). Als u vermogen opbouwt ontvangt u tevens regelmatig overzichten daarvan. Daarmee kunt u de ontwikkeling van het vermogen volgen.
Als de kans op een restschuld bestaat dan informeren we u regelmatig en tijdig over de maatregelen die u kunt nemen. We sturen u ook een brief dat uw hypotheek het einde van de looptijd nadert. Dat doen we al vanaf vijf, drie en één jaar maar uiterlijk een half jaar van tevoren.
Als er op de einddatum nog een restschuld is, ontvangt u drie weken van tevoren een aflosnota. Hierop staat vermeld welk bedrag u moet aflossen.

Verwacht u de lening niet geheel af te lossen? Bespreek dit dan tijdig met uw financieel adviseur!

Verwacht u op dit moment de lening op de einddatum niet volledig af te lossen uit eigen middelen? Ga dan naar uw financieel adviseur. Hij kan u adviseren over de diverse mogelijkheden die passen bij uw persoonlijke situatie. Hoe eerder u dit doet, hoe meer mogelijkheden u heeft. Doe dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 3 maanden voor de einddatum.

Verlengingsregeling

Leningen worden niet zomaar verlengd. Daaraan zijn voorwaarden verbonden. U kunt bij ons alleen via een financieel adviseur een verlengingsregeling aanvragen. De verlengingsregeling is eenmalig. Uitgangspunt is dat u aflost op basis van een Annuïteiten en/of Lineaire Hypotheek met een looptijd van maximaal 10 jaar en uiterlijk tot 1 januari 2031. 

Is volledige annuïtaire of lineaire aflossing echt niet mogelijk binnen 10 jaar? Dan beoordelen wij of er nog een (deel) aflossingsvrije lening mogelijk is. 

Resteert er na 10 jaar nog een restschuld? Dan moet de lening volledig worden afgelost. Dat kan dan bijvoorbeeld door aflossing met eigen middelen, oversluiting van de lening naar een andere geldverstrekker, of door aflossing met de verkoopopbrengst van de woning.

Als u geen financieel adviseur heeft

Heeft u geen financieel adviseur meer, maar wel behoefte aan advies? Dan kunt u zelf een adviseur kiezen die het beste bij u past.

Zoek een adviseur