Uw situatie


Uw hypotheek

?Uw oorspronkelijke totale hypotheekbedrag minus aflossingen tot op heden

Vul de restant hoofdsom in.

?Vul hier de som in van de opgebouwde waarde in uw Lage Lasten Hypotheek, BankSpaar Loyaal Hypotheek en/of SpaarXtra Hypotheek en 70% van de opgebouwde waarde in uw Hypotheek met Beleggingsrekening.

Vul het opgebouwd vermogen in.

?Het bedrag dat u maandelijks aan hypotheekrente betaalt

Vul het bruto maandelijkse bedrag voor de hypotheekrente in.

?Het rentepercentage op het aflossingsvrije deel van uw hypotheek

%
Vul de rentepercentage over het aflossingsvrije deel in.

?Vul hier de meest recente WOZ- waarde in. WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende zaken. Uw gemeente stelt de WOZ-waarde jaarlijks vast.

Vul de WOZ-waarde van uw woning in.

Uw inkomen

?U vindt het belastbaar inkomen op uw jaaropgave.

Vul uw bruto jaarinkomen in.

?U en een fiscaal partner kunnen per persoon € 50.000 belastingvrij sparen.
In de volgende gevallen heeft u een fiscaal partner:

- U bent getrouwd
- U bent een geregistreerd partner
- U heeft samen een kind
- U heeft een hypotheek op twee namen

Uw spaarsaldo

?Als u ook belegt, vult u hier het totale box 3 vermogen in.

Vul uw huidige spaarsaldo in.

?De spaarrente verschilt per rekening. Als u ook belegt, vult u hier het verwachte rendement (percentage) voor uw totale box 3 vermogen in.

%
Vul uw spaarrente in.

Uw aflossing

?Voer hier het bedrag in dat u éénmalig extra af wilt lossen op uw hypotheek.

Vul het bedrag dat u wilt aflossen in.

Uw resultaat


Zodra u het formulier hebt ingevuld en op 'Resultaat berekenen' hebt geklikt zal hier het resultaat verschijnen.

Gunstig Niet gunstig

Op basis van de door u ingevoerde gegevens is berekend dat aflossen gunstiger is dan sparen. Het verschil bedraagt netto € per jaar. Op basis van de door u ingevoerde gegevens is berekend dat aflossen nadeliger is dan sparen. Het verschil bedraagt netto € per jaar.Netto rentelasten hypotheek

Niet aflossen
Wel aflossen
Verschil

Resultaat spaarsaldo

Niet aflossen
Wel aflossen
Verschil
  

Uw voordeel per jaar Uw nadeel per jaar

€ 

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met eventueel rentevoordeel van de tariefklasse < 75%. Op de pagina Tariefklasse leest u wanneer u hier van profiteert.

Mogelijk komt u in aanmerking voor een lagere hypotheekrente als uw hypotheek in een andere tariefklasse valt. Hieronder kunt u zien wat de mogelijkheden zijn op basis van de door u ingevoerde gegevens.

Tariefklasse op basis van ingevoerde gegevens:

Naar tariefklasse < 75%

Af te lossen bedrag
Rentevoordeel%
Uw voordeelnadeel per jaar

Let op: het rentevoordeel behorend bij de tariefklasse < 75% is alleen van toepassing op leningdelen waarop na 1 september 2015 een nieuw rentecontract is ingegaan. Kijk voor meer informatie op de pagina Tariefklasse.

Naar tariefklasse 75% - 90%

Af te lossen bedrag
Rentevoordeel%
Uw voordeelnadeel per jaar

Naar tariefklasse 90% - 112,5%

Af te lossen bedrag
Rentevoordeel%
Uw voordeelnadeel per jaar

Let op!

Vaak mag u jaarlijks 10% van uw totale hypotheekbedrag aflossen zonder een vergoeding vanwege vervroegde aflossing te betalen. Uw specifieke percentage en voorwaarden staan in uw hypotheekovereenkomst. Als u meer dan 10% aflost, bent u mogelijk een vergoeding verschuldigd over het aflosbedrag boven de 10%.

Disclaimer
Met de gegevens die u invoert, zijn uw potentieel te behalen voordeel per jaar en uw “huidige tariefklasse” berekend. De tariefklasse waarin uw hypotheek daadwerkelijk valt is vastgesteld aan de hand van een waardebepaling uit het verleden. De weergegeven tariefklasse en het potentieel te behalen voordeel zijn dan ook indicatief, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Neem contact op met uw financieel adviseur om een exacte berekening uit te voeren.

Uw werkelijke situatie kan afwijken
De uitkomst van deze berekening is een indicatie en kan u helpen bij de financiële overweging om af te lossen. Bij de keuze om af te lossen spelen zowel financiële als niet-financiële factoren een rol. Bekijk de voor- en nadelen rondom aflossen. Wilt u precies weten waar u aan toe bent? Maak dan een afspraak met uw financieel adviseur.

Verandert uw situatie?
Bijvoorbeeld omdat u binnen een paar jaar gaat verhuizen of met pensioen gaat. Bespreek dan uw plannen om af te lossen met uw financieel adviseur.