Laatste nieuws

Een verlenging aanvragen kan op elk moment tijdens de looptijd.

De coronacrisis kan impact hebben op het inkomen. Om klanten te beschermen tegen overkreditering toetsen we bij iedere hypotheekaanvraag de bestendigheid van het inkomen.

Als uw klant in financiële problemen dreigt te komen, laat hem of haar dan zo snel mogelijk contact met ons opnemen op telefoonnummer
033 -  422 94 95.