Veilig internet

Veilig internet staat bij WestlandUtrecht Bank voorop. Bescherming van klantgegevens is voor WestlandUtrecht Bank onderdeel van een goede en verantwoorde bedrijfsvoering. Wij stellen daarom al het mogelijke in het werk om te voorzien in een optimale beveiliging van uw gegevens als u gebruik maakt van WestlandUtrecht Bank websites via het internet.

WestlandUtrecht Bank website

WestlandUtrecht Bank is een website met vrij toegankelijke informatie.

Wat doet WestlandUtrecht Bank?

Wat kunt u op het gebied van veilig internet van ons verwachten? De beveiliging van uw en onze (financiële) gegevens heeft bij WestlandUtrecht Bank een hoge prioriteit. Daarom controleren wij permanent of de beveiliging van onze websites en onze infrastructuur nog wel voldoet aan de hoogste beveiligingseisen. In combinatie met de beveiligingscontroles die u zelf uit kunt voeren zorgt dit voor een sterke beveiliging.

Herkenbaarheid

WestlandUtrecht Bank websites zijn duidelijk herkenbaar. Het internetadres bevat geen spelfouten, dus www.westlandutrechtbank.nl is goed, www.wetslandutrechtbank.nl niet. Een fout gespeld internetadres levert vaak geen foutmelding op die erop wijst dat u het verkeerde internetadres hebt ingetoetst. Onbevoegden deinzen er namelijk niet voor terug om de WestlandUtrecht Bank website na te bouwen die bereikbaar is op het fout gespelde internetadres. Zo lijkt het net alsof u op de juiste website bent. Deze vorm van misleiding wordt ook wel “typosquatting” genoemd.

Verbindingsveiligheid

De verbinding tussen uw PC en de WestlandUtrecht Bank websites waarmee persoonlijke, gevoelige of financiële informatie wordt uitgewisseld, is beveiligd. Deze veilige verbinding is te herkennen aan het slotje in uw browser en de ‘s’ in https:// in de adresbalk van uw internetbrowser. Door deze beveiligde verbinding kunnen onbevoegden op Internet uw persoonlijke gegevens niet onderscheppen of aanpassen.

Beveiligingscontroles

WestlandUtrecht Bank websites worden continu getest op hun veiligheid. Dit doen we op verschillende manieren. Zo zijn er gespecialiseerde organisaties die periodiek de beveiliging van onze websites controleren, en voert WestlandUtrecht Bank zelf ook taken uit om de veiligheid van onze systemen te controleren en waar nodig te verbeteren.

Cybercriminaliteit

Cybercriminelen (ook wel hackers genoemd) zijn personen die zich bezighouden met illegale activiteiten op het internet. Zij kunnen, al dan niet met behulp van speciale software inbreken op computers, de identiteit van personen stelen, websites beschadigen et cetera.
Voorbeelden van cybercriminaliteit zijn Phishing, Pharming en het gebruik van een Trojaans paard. Meer informatie hierover vindt u op veiligbankieren.nl en veiliginternetten.nl