Op deze pagina

Aflossingsvrije hypotheken

Zoals alle aanbieders in de markt, is WestlandUtrecht Bank ook actief in contact met klanten met een aflossingsvrije hypotheek. Afgelopen twee jaar hebben wij de eerste klantgroepen benaderd en vanaf maart 2022 komen de volgende klantgroepen aan bod.

Het doel is de klant bewust te maken van de kenmerken van zijn hypotheek. Hiervoor sturen wij de klant een brief, bieden een online hypotheekscan aan of een telefonisch informatiegesprek. Wij bespreken daarin de betaalbaarheid bij het bereiken van de pensioendatum, einddatum van de hypotheekrenteaftrek en de einddatum van de hypotheek. Vanuit het verkregen inzicht voorzien wij de klant van zijn/haar handelingsperspectieven maar geven daarin geen advies. Het moet de klant oproepen tijdig actie te ondernemen, zodat hij op langere termijn niet in financiële problemen komt en/of als enige mogelijkheid ziet zijn huis te verkopen om zijn hypotheek af te lossen. Hiermee vullen wij de verantwoordelijkheid in, die de AFM bij de aanbieders heeft neergelegd voor dit onderwerp. Een goed advies is daarbij belangrijk. Daarom wijzen klanten op de mogelijk om onafhankelijk advies in te winnen.

Naast klanten met een Konstant hypotheek benaderen wij klanten met andere hypotheken zonder waardeopbouw of met een onzekere waardeopbouw. Dit zijn de Hypotheek met Levensverzekering, de Hypotheek met Beleggingsrekening en de Flexibel Krediet Hypotheek.