WestlandUtrecht Verzekeringen

WestlandUtrecht Verzekeringen B.V. is het volmachtbedrijf van WestlandUtrecht Bank.

U herkent een gevolmachtigd agent aan het feit dat de polis of overeenkomst is ondertekend door de gevolmachtigd agent namens de verzekeringsmaatschappij of bank. U vindt de naam van de verzekeringsmaatschappij (de risicodrager) ook terug op onze polissen.

WestlandUtrecht Verzekeringen heeft volmachten van iptiQ Life S.A., Goudse Levensverzekeringen, Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij (NN) en SRLEV, handelend onder de naam REAAL Levensverzekeringen.

Wat is een volmacht agent?

Een gevolmachtigd agent (volmachtbedrijf) is een professionele financiële dienstverlener die de bevoegdheid (‘volmacht’) heeft om namens een of meerdere verzekeraars of banken rechtstreeks op te treden. Een gevolmachtigd agent doet bijna alles wat een verzekeraar, hypotheekbank of financieringsmaatschappij ook doet. Bijna, want hij draagt geen financiële risico’s. Dat is wettelijk zo geregeld.

Als gevolmachtigd agent hebben wij een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en voldoen wij volledig aan de eisen die door deze toezichthouder zijn gesteld.

Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) die eigen kwaliteitsnormen hanteert. Wij voldoen aan de normen en regels van de NVGA en daarmee is de hoge kwaliteit van onze dienstverlening voor u gewaarborgd. Kijk op www.nvga.org voor meer informatie.

Alle gevolmachtigd agenten zijn aangesloten bij het:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

of kijk op www.kifid.nl.

De vennootschap is onderdeel van ING Bank N.V.