Gedragscode

De Gedragscode Hypothecaire Financieringen wordt door vrijwel alle banken, spaarbanken, hypotheekbanken, pensioenfondsen en bouwfondsen en ook door WestlandUtrecht Bank onderschreven. U kunt de Gedragscode Hypothecaire Financieringen opvragen bij WestlandUtrecht Bank.

Algemene Gedragscode

WestlandUtrecht Bank speelt een rol in het maatschappelijk verkeer. Dat wordt ons mogelijk gemaakt doordat klanten, aandeelhouder en andere relaties erop vertrouwen dat voor WestlandUtrecht Bank en haar medewerkers professionaliteit en integriteit voorop staan. Over deze normen en de manier waarop we er binnen WestlandUtrecht Bank mee omgaan, mag geen enkele onduidelijkheid bestaan. Daarom heeft WestlandUtrecht Bank een Algemene Gedragscode, waarin is omschreven welke eisen WestlandUtrecht Bank aan haar medewerkers stelt.

Code Rendement en Risico

WestlandUtrecht Verzekeringen BV onderschrijft de Code Rendement en Risico van het Verbond van Verzekeraars. Deze gedragscode is een afspraak tussen verzekeraars over de voorlichting aan particuliere klanten over het rendement en risico van beleggingsverzekeringen en levensverzekeringen met winstdeling.