Onze geschiedenis

In 1969 ontstaat WestlandUtrecht Hypotheekbank N.V. uit een fusie van de Westlandsche Hypotheekbank N.V. en de Utrechtsche Hypotheekbank N.V., beide opgericht aan het eind van de 19e eeuw.

1882

Oorsprong van het hypothekenbedrijf met de oprichting in 1882 van de Utrechtse Hypotheekbank, in 1893 gevolgd door de Westlandsche Hypotheekbank.

1938

De oprichting van de Amsterdamsche Geld- en Wisselhandel Maatschappij N.V. vormt de basis voor het effectenbedrijf. De Amsterdamsche Geld- en Wisselhandel Maatschappij richt zich op geld- en kapitaalmarktactiviteiten en de handel in schatkistpapieren. In 1969 krijgt het een bedrijfslidmaatschap van de Vereniging voor de Effectenhandel. De naam wordt gewijzigd in Amsterdamse Geld- en Fondsenhandel Maatschappij ‘Amstgeld’ N.V.

1963

De Nederlanden van 1845 en de Nationale Levensverzekering-Bank fuseren tot Nationale-Nederlanden. De Nederlanden van 1845 was opgericht in Zutphen onder de naam Assurantie Maatschappij tegen Brandschade. In 1903 begon het met de verkoop van levensverzekeringen. Na de Tweede Wereldoorlog speelde het een grote rol bij de financiering van de wederopbouw. De Nationale Levensverzekering-Bank werd in 1863 opgericht in Rotterdam en was in die tijd een van de weinige Nederlandse levensverzekeringsmaatschappijen.

1982

Op 31 december 1982 wordt Amstgeld N.V. overgenomen door de Westland/Utrecht Hypotheekbank.

1985

Westland/Utrecht Hypotheekbank wordt volledig eigendom van Nationale-Nederlanden.

1991

Door de fusie van Nationale-Nederlanden met de NMB Postbank Groep wordt Westland/Utrecht Hypotheekbank onderdeel van ING Groep.

1997

In 1997 lanceren Westland/Utrecht Hypotheekbank en Amstgeld een eerste samenwerkingsproject gericht op particuliere klanten. Westland/Utrecht Hypotheekbank introduceert de Beleggingsfondshypotheek, een nieuw hypotheekproduct dat door de markt zeer goed ontvangen wordt. Amstgeld verzorgt de beleggingen bij dit product.

2002

Alle zakelijke vastgoedactiviteiten van Westland/Utrecht Hypotheekbank worden ondergebracht bij ING Real Estate. Westland/Utrecht concentreert zich op de particuliere hypotheekmarkt.

2004

Amstgeld wordt WestlandUtrecht Effectenbank. Er ontstaat één WestlandUtrecht, aanbieder van maatwerk in hypotheken en effecten.

2010

Moederbedrijf ING moet als gevolg van een wereldwijde financiële crisis gebruik maken van staatssteun. Ter compensatie noodzaakt de Europese Commissie ING een aantal bedrijfsonderdelen af te stoten. WestlandUtrecht, de bankonderdelen van Nationale-Nederlanden en de consumentenleningen van ING Bank worden als nieuwe bank verzelfstandigd onder de naam WestlandUtrecht Bank, met als doel verkoop. De commerciële verzelfstandiging is op 18 november 2010 een feit, maar de uiteindelijke verkoop blijkt niet mogelijk.

2013

In overleg met de Europese Commissie, ING en de Nederlandse Staat wordt in 2013 besloten om WestlandUtrecht Bank te splitsen. Alle spaar- en beleggingsactiviteiten van WestlandUtrecht Bank worden overgedragen aan Nationale-Nederlanden Bank. De achterblijvende WestlandUtrecht Bank organisatie gaat, als 100% dochter van ING Bank, verder als beheerorganisatie met als belangrijke doelen: continuïteit van dienstverlening en risicobeheersing. WestlandUtrecht Bank verstrekt vanaf eind 2012 geen nieuwe hypotheken meer aan nieuwe klanten en concentreert zich op het beheren van haar bestaande portefeuilles met hypotheken, hypotheekgerelateerde verzekeringen en vastgoedfinancieringen.

2015

WestlandUtrecht Bank N.V. fuseert op 1 januari 2015 met ING Bank N.V. De vastgoedportefeuille van WestlandUtrecht Bank wordt overgedragen naar ING Bank en ING Real Estate Finance. Dit alles met als doel om klanten ook op de langere termijn op efficiënte wijze een goede service te blijven bieden.

2016

Vanaf november 2016 gaat WestlandUtrecht samenwerken met Stater. Stater is een onafhankelijke organisatie die voor meer dan veertig hypotheekverstrekkers in Nederland en België de dienstverlening verzorgt. Dat doen ze vanuit Amersfoort voor meer dan één miljoen leningen.
Door deze samenwerking met Stater kunnen wij onze hypotheken efficiënt blijven behandelen en onze dienstverlening in de toekomst verder verbeteren.