Euriplus Rente

De Euriplus Rente van onze leningen is gebaseerd op Euribor. Dit is een zogenoemde benchmark. Bovenop het door u gekozen Euribor tarief (meestal 1-maands) betaalt u een opslag. Deze opslag en de voorwaarden, waaronder 'de opslag kan wijzigen', staan in uw hypotheekofferte en bijbehorende voorwaarden vermeld.

Waar moet u op letten?

  • De Euriplus Rente is afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markt. Na afloop van uw rentevastperiode wordt de rente opnieuw vastgesteld. Dit betekent dat uw rentelasten telkens na afloop van deze periode kunnen stijgen of dalen. U loopt dus het risico dat uw maandlasten na afloop van een relatief korte periode hoger zullen worden.
  • De Euriplus Rente kan tot maximaal 50% van het totale leningbedrag gesloten worden. Voor het andere deel is de rentevastperiode minimaal 5 jaar.
  • De Euriplus Rente is de Euribor plus een met u overeengekomen opslag.

De naam Euribor

Euribor is een afkorting van Euro Interbank Offered Rate. Het is het gemiddelde rentetarief waartegen een selectie van banken elkaar kortlopende leningen verstrekt in euro's. Er bestaan Euribor tarieven voor 8 looptijden, van 1 week tot 12 maanden. De officiële Euribor rentes worden 1 keer per werkdag rond 11:00 Central European Time vastgesteld en gepubliceerd. De rentes op vrij toegankelijke websites worden met een vertraging van 24 uur ge-update als gevolg van wettelijke verplichtingen.

De beheerder van Euribor

Een beheerder is verantwoordelijk voor het vaststellen en publiceren van de benchmark. De beheerder van Euribor is EMMI. EMMI is een afkorting van European Money Markets Institute, vroeger geheten Euribor-EBF opgericht onder Belgisch recht. Voor meer informatie klik hier.

Gevolgen van Euribor voor u

Euribor wordt gebruikt om de Euriplus Rente voor uw hypotheek vast te stellen. Dalingen en stijgingen van de Euribor rentes kunnen daardoor gevolgen hebben voor de hoogte van de door u te betalen hypotheekrente. Uw maandlasten kunnen dus sterk dalen of stijgen. U moet de maandlasten ook kunnen blijven betalen bij sterkte stijging van de maandlasten.

Wat gebeurt er als Euribor stopt of wijzigt?

Als een alternatief wordt aangewezen door de wetgever, toezichthouder, Centrale Bank of Beheerder van Euribor dan zal uw Euriplus Rente hierop worden gebaseerd. Wordt geen alternatief aangewezen? Dan brengen we de actuele rente in rekening die geldt voor de kortste rentevastperiode die WestlandUtrecht Bank op dat moment aanbiedt. Daarbij bepalen we de tariefklasse op basis van de bij ons bekende marktwaarde van uw woning. Uw Euriplus opslag komt dan te vervallen. Drie maanden voor het aflopen van de nieuwe rentevast periode krijgt u een nieuw renteaanbod.

Hoe word ik geïnformeerd over een wijziging van de benchmark?

Als een wijziging nodig is zal WestlandUtrecht Bank, indien mogelijk, u tenminste 3 maanden van tevoren informeren. Indien u het niet eens bent met de wijziging, dan kunt u de leningdelen met Euriplus Rente vóór de wijziging zonder kosten aflossen.

Euribor: wat zijn de ontwikkelingen?

De beheerder van Euribor, EMMI, heeft de transitie naar de nieuwe methodologie voor de berekening van Euribor eind 2019 afgerond. Voor meer informatie over deze transitie verwijzen we u naar de website van de NVB, onder :"Wat is Euribor en wat verandert er voor Euribor?"