Euriplus Rente

Waar moet u op letten?

  • De Euriplus Rente is afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markt. Na afloop van uw rentevastperiode wordt de rente opnieuw vastgesteld. Dit betekent dat uw rentelasten telkens na afloop van deze periode kunnen stijgen of dalen. U loopt dus het risico dat uw maandlasten na afloop van een relatief korte periode hoger zullen worden.
  • De Euriplus Rente kan tot maximaal 50% van het totale leningbedrag gesloten worden. Voor het andere deel is de rentevastperiode minimaal 5 jaar.
  • De Euriplus Rente is de Euribor plus een met u overeengekomen opslag.

Euriplus Rente

De Euriplus Rente van onze leningen is gebaseerd op Euribor. Dit is een zogenoemde benchmark. Bovenop het door u gekozen Euribor tarief (meestal 1-maands) betaalt u een opslag. Deze opslag en de voorwaarden waaronder de opslag kan wijzigen staan in uw hypotheekofferte en bijbehorende voorwaarden vermeld.

De naam Euribor

Euribor is een afkorting van Euro Interbank Offered Rate. Het is het gemiddelde rentetarief waartegen een selectie van banken elkaar kortlopende leningen verstrekt in euro's. Er bestaan Euribor tarieven voor 8 looptijden, van 1 week tot 12 maanden. De officiële Euribor rentes worden 1 keer per werkdag rond 11:00 Central European Time vastgesteld en gepubliceerd. De rentes op vrij toegankelijke websites worden met een vertraging van 24 uur ge-update als gevolg van wettelijke verplichtingen.

De beheerder van Euribor

Een beheerder is verantwoordelijk is voor het vaststellen en publiceren van de benchmark. De beheerder van Euribor, is EMMI. EMMI is een afkorting van European Money Markets Institute (EMMI), vroeger geheten Euribor-EBF, opgericht onder Belgisch recht. Voor meer informatie klik hier.

Gevolgen van Euribor voor u

Euribor wordt gebruikt om de Euriplus Rente voor uw hypotheek vast te stellen. Dalingen en stijgingen van de Euribor rentes kunnen daardoor gevolgen hebben voor de hoogte van de door u te betalen hypotheekrente. Uw maandlasten kunnen dus sterk dalen of stijgen. U moet de maandlasten ook kunnen blijven betalen bij sterkte stijging van de maandlasten.

Wat gebeurt er als Euribor stopt of wijzigt?

Als Euribor niet meer aan de geldende wetgeving voldoet, de systematiek van Euribor fundamenteel wijzigt of niet meer geplubliceerd wordt, dan kan uw variabele rente niet langer gebaseerd worden op Euribor. Als er door de wetgever, toezichthouder, Centrale Bank of Beheerder van Euribor in die gevallen geen alternatieve benchmark als opvolger van Euribor wordt aangewezen, dan zullen wij een alternatieve Benchmark aanwijzen. Uw op dat moment geldende Euriplus Rente zal op deze nieuwe alternatieve Benchmark gebaseerd worden. Wijst de wetgever, toezichthouder, Centrale Bank, Beheerder van Euribor of WestlandUtrecht Bank geen alternatieve Benchmark aan, dan brengen we de hypotheekrente voor renteherzieningen behorende bij de kortste rentevastperiode die WestlandUtrecht Bank op dat moment aanbiedt bij u in rekening. Daarbij bepalen wij de tariefklasse op basis van de bij ons bekende marktwaarde van uw woning. Uw opslag komt dan te vervallen. Drie maanden voor het aflopen van deze rentevastperiode ontvangt u een nieuw rentevoorstel. Als Euribor niet meer aan de geldende wetgeving voldoet, de systematiek van Euribor fundamenteel wijzigt of niet meer gepubliceerd wordt zal WestlandUtrecht Bank u hierover, indien mogelijk , tenminste 3 maanden van tevoren informeren. Indien u het niet eens bent met het bericht van WestlandUtrecht Bank, kunt u de leningdelen van uw hypotheek met Euriplus Rente zonder kosten aflossen tot het moment genoemd in het bericht.

Euribor: wat zijn de ontwikkelingen? 

De beheerder van Euribor, EMMI, is gestart met de transitie naar een nieuwe methodologie voor de berekening van Euribor. Dit wordt naar verwachting eind 2019 afgerond. Voor meer informatie over die transitie op dit moment verwijzen we u naar de website van de NVB, onder :"Wat is Euribor en wat verandert er voor Euribor?"