Voorbeeldberekening

Op deze pagina vindt u een indicatie van de bruto maandlasten en de totale kosten voor een Annuïteiten Hypotheek met een rentevastperiode van 10 jaar.

Indicatie brutomaandlasten

Totale hypotheekbedrag €200.000,00 Bruto maandlasten * €811,20
Looptijd in jaren 30 Totaal te betalen bedrag ** €292.032
Rentepercentage 2,7%    
* De bruto maandlasten bestaan uit rente en aflossing.
** Het totaal te betalen bedrag is het maandelijks te betalen bedrag aan rente en aflossing van het gehele hypotheekbedrag over een looptijd van 30 jaar (360 maanden). Deze uitkomst is indicatief en is gebaseerd op een ongewijzigd rentetarief gedurende de gehele looptijd. Het werkelijke totaal te betalen bedrag kan hiervan afwijken.

Totale kosten van het krediet

Naast rente en aflossing voor het hypotheekbedrag betaalt u ook eenmalige en regelmatige kosten. Hierbij moet u denken aan:

Eenmalige kosten: €4.000,00 Bijvoorbeeld bestaande uit:
- advies- en bemiddelingskosten; 
- taxatiekosten; 
- notariskosten.
 
Bijkomende kosten per maand: €50,00 Bijvoorbeeld bestaande uit:
- opstalverzekering; 
- overlijdensrisicoverzekering.
Totale kosten van het krediet *** €314.032  
Jaarlijks kostenpercentage **** 3.4%  
*** De totale kosten van het krediet bestaan uit rente, aflossing, eenmalige kosten en bijkomende kosten. Kosten voor de aanschaf van de woning zoals overdrachtsbelasting en eigendomsakte zijn hier niet bij inbegrepen.
**** Het jaarlijks kostenpercentage bestaat uit de totale kosten van het krediet uitgedrukt als jaarlijks percentage. Dit percentage toont de werkelijke kostprijs van de hypotheek per jaar, rekening houdend met eenmalige en/of regelmatige kosten, tijdstip en frequentie van de betalingen.