Wat is een tariefklasse?

De hoogte van uw rente wordt onder andere bepaald door de tariefklasse van uw hypotheek.

Tariefklasse aanpassen

De tariefklasse geeft de verhouding weer tussen de hoogte van uw hypotheek en de marktwaarde van de woning. Deze verhouding is van invloed op het risico van de financiering. Hoe hoger de lening ten opzichte van de marktwaarde, hoe hoger het risico. Wij hebben het risico vertaald naar vijf tariefklassen.

Hoe wordt de tariefklasse bepaald?

Voor de tariefklasse kijken we naar de marktwaarde van uw woning en naar uw 'netto' hypotheekschuld. Als marktwaarde van uw woning hanteren wij de WOZ of de getaxeerde waarde van uw woning. De 'netto' hypotheekschuld is uw resterende hypotheekbedrag minus de opgebouwde waarde in eventuele Lage Lasten Polis, SpaarXtra Polis of BankSpaar Loyaal Rekening. Daarnaast houden wij rekening met 70% van de opgebouwde waarde van uw beleggingsrekening gekoppeld aan een Hypotheek met Beleggingsrekening. 

Schuld-marktwaardeverhouding = ('netto' hypotheekschuld / marktwaarde) x 100% . 

Tariefklasse
NHG
t/m 75% marktwaarde woning*
75 t/m 90% marktwaarde woning
90 t/m 113% marktwaarde woning
vanaf  113% marktwaarde woning

* U kunt alleen in de tariefklasse t/m 75% marktwaarde woning komen als:

  • dit leningdeel is afgesloten op of na 1 september 2015, of
  • voor dit leningdeel op of na 1 september 2015 de rente tussentijds is aangepast, of
  • voor dit leningdeel op of na 1 december 2015 de rente contractueel is herzien.

Bereken uw tariefklasse

Met onderstaande tool krijgt u eenvoudig een indicatie van uw tariefklasse. Omdat het een versimpelde berekening betreft kan de uitkomst afwijken van de werkelijkheid. Heeft u een beleggingshypotheek? Neem dan contact met ons op om uw tariefklasse te bepalen.

 
 
 

Op basis van de door u ingevoerde gegevens bedraagt uw netto hypotheekschuld  . Dit is uw restant hoofdsom minus de opgebouwde waarde in uw (bank)spaarhypotheek en/of beleggingshypotheek. Uw netto hypotheekschuld bedraagt   % van de marktwaarde van uw woning.

Op basis van deze gegevens valt uw hypotheek in de tariefklasse  .

Bij (extra) aflossing of waarde opbouw

Is uw lening lager geworden door (extra) aflossingen of heeft u inmiddels een hogere waarde opgebouwd in een verpande polis, bankspaarrekening of beleggingsrekening bij ons? Neem contact met ons op om te bepalen of u in aanmerking komt voor een lagere tariefklasse. Sinds 25 maart 2019 vragen wij niet meer om een actuele waardebepaling. 

Bij stijging van de waarde van de woning

Als uw woning in waarde is gestegen kunt u wellicht ook in een lagere tariefklasse komen. De waarde die bij ons bekend is kunt u zien in MijnWUB. Is uw woningwaarde hoger dan deze, dan kunt u ons een kopie van uw meest recente WOZ verklaring sturen of een taxatierapport dat niet ouder is dan 6 maanden. Het taxatierapport dient gevalideerd te zijn door het NWWI. Na ontvangst beoordelen wij of u in aanmerking komt voor een lagere tariefklasse.

Bij het kiezen van een nieuwe rentevastperiode

Loopt uw rentevastperiode af, en kiest u een nieuwe rente en rentevastperiode, dan bepalen wij automatisch opnieuw uw tariefklasse.

Goed om te weten

  •  Het tussentijds aanpassen van uw tariefklasse en rente gaat niet automatisch, vergeet dus niet om dit aan te vragen.
  • Als een tariefaanpassing mogelijk is wordt deze ook doorgevoerd voor eventuele overige leningdelen als die daarvoor in aanmerking komen.
  • Heeft u een hypotheek met Euriplus rente met vaste opslag, dan heeft een daling van de tariefklasse geen effect op uw rentepercentage.
  • Heeft u een hypotheek met Euriplus rente met variabele opslag, dan kunt u dalen tot tariefklasse 75% t/m 90%.
  • U kunt alleen in de tariefklasse t/m 75% marktwaarde woning komen als: 1. het betreffende leningdeel is afgesloten op of na 1 september 2015, of 2. voor dit leningdeel op of na 1 september 2015 de rente tussentijds is aangepast, of 3. voor het betreffende leningdeel op of na 1 december 2015 de rente contractueel is herzien.
  • Heeft u een Lage Lasten Hypotheek of een BankSpaar Loyaal Hypotheek? Dan is het niet altijd verstandig om uw rente te verlagen. Als uw rente omlaag gaat, daalt de rente die u ontvangt over uw spaardeel ook. Daardoor moet u meer premie of inleg betalen om tot het gewenste eindbedrag te komen. Vraag aan uw adviseur of een renteverlaging interessant is.

Hoe regelt u een aanpassing van uw tariefklasse?

Heeft u extra afgelost? Stuur uw verzoek, eventueel aangevuld met een document met de  actuele marktwaarde van uw woning, naar:

westlandutrechtbank@stater.nl

of naar:

WestlandUtrecht Bank
Postbus 1211
3800 BE Amersfoort

Wilt u een aanpassing aanvragen alleen op basis van een gestegen marktwaarde, dan kunt u deze eenvoudig uploaden in MijnWUB.


Wij sturen u een bevestiging als uw risicoklasse omlaag kan met daarin uw nieuwe rente, nieuwe maandtermijn en ingangsdatum. De rentewijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand.
Is de aanpassing niet mogelijk, dan laten wij u de reden weten.