Annuïteiten Hypotheek

De Annuïteiten Hypotheek is een hypothecaire geldlening waarover u rente en aflossing betaalt. In het begin bestaan die kosten vooral uit rente en maar voor een klein deel uit aflossing. Gedurende de looptijd betaalt u steeds minder rente en steeds meer aflossing, tot uw Annuïteiten Hypotheek helemaal is afgelost.

Productkenmerken

 • Uw maandlast bestaat uit een deel rente en een deel aflossing.
 • De bruto-lasten staan vast gedurende een rentevastperiode. Het aflossingsdeel neemt toe en het rentebedrag daalt evenredig.
 • U kunt jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom kosteloos aflossen.
 • Door de aflossing wordt uw hypotheekschuld steeds lager. Op de einddatum van de hypotheek is de Annuïteiten Hypotheek helemaal afgelost.

Waar moet u op letten?

 • De eerste jaren betaalt u relatief veel rente, waardoor u relatief veel fiscaal voordeel heeft.
 • Het bedrag dat u aan aflossing betaalt neemt maandelijks toe en het bedrag dat u aan rente betaalt neemt iedere maand af. Daardoor neemt uw fiscale voordeel in de loop der jaren af.

Annuïteiten of Lineair?

 • Lineaire hypotheek

 • Annuïteiten Hypotheek

 • Kenmerken

  • U lost maandelijks een bedrag af waardoor uw maandlasten hoger zijn dan bij een aflossingsvrije lening.
  • De lening is aan het eind van de looptijd afgelost.
  • Elke maand lost u een vast bedrag af waardoor uw maandbedrag afneemt.
  • Het bedrag aan rente neemt af en het bedrag aan aflossing blijft gelijk.
  • Uw netto maandlasten dalen (zolang uw rente gelijk blijft).
  • U mag maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per kalenderjaar extra aflossen zonder dat daar een vergoeding voor verschuldigd is.
 • Kenmerken

  • U lost maandelijks een bedrag af waardoor uw maandlasten hoger zijn dan bij een aflossingsvrije lening.
  • De lening is aan het eind van de looptijd afgelost.
  • Het maandbedrag (de annuïteit) blijft gelijk (zolang uw rente gelijk blijft).
  • Het bedrag aan rente neemt af en het bedrag aan aflossing neemt toe.
  • Uw netto maandlasten stijgen omdat uw fiscaal voordeel lager wordt.
  • U mag maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per kalenderjaar extra aflossen zonder dat daar een vergoeding voor verschuldigd is.
 • Bruto maandlast (bij gelijkblijven de rente)


 • Bruto maandlast (bij gelijkblijven de rente)


 • Bruto maandlast (bij gelijkblijven de rente)


 • Bruto maandlast (bij gelijkblijven de rente)


 • Rente

  • U houdt uw huidige rente.
  • Ook mogelijk met variabele rente (Euriplus).
 • Rente

  • U houdt uw huidige rente.
  • Niet mogelijk met variabele rente (Euriplus).
 • Voordelen

  • Snelle afbouw van de lening.
  • Over de hele looptijd betaalt u minder rente dan bij een aflossingsvrije of annuïteiten lening.
 • Voordelen

  • Lage aanvangslasten.
  • Over de hele looptijd betaalt u minder rente dan bij een aflossingsvrije lening.
 • Nadelen

  • Hoge aanvangslasten.
  • Snelle afbouw van de, eventuele, fiscale renteaftrek.
 • Nadelen

  • Oplopende nettolasten.