Annuïteiten Hypotheek

De Annuïteiten Hypotheek is een hypothecaire geldlening waarover u rente en aflossing betaalt. In het begin bestaan die kosten vooral uit rente en maar voor een klein deel uit aflossing. Gedurende de looptijd betaalt u steeds minder rente en steeds meer aflossing, tot uw Annuïteiten Hypotheek helemaal is afgelost.

 • Uw maandlast bestaat uit een deel rente en een deel aflossing.
 • De bruto-lasten staan vast gedurende een rentevastperiode. Het aflossingsdeel neemt toe en het rentebedrag daalt evenredig.
 • U kunt jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom kosteloos aflossen.
 • Door de aflossing wordt uw hypotheekschuld steeds lager. Op de einddatum van de hypotheek is de Annuïteiten Hypotheek helemaal afgelost.

 

 

 

 • De eerste jaren betaalt u relatief veel rente waardoor u relatief veel fiscaal voordeel heeft. 
 • Het bedrag dat u aan aflossing betaalt neemt maandelijks toe en het bedrag dat u aan rente betaalt neemt iedere maand af. Daardoor neemt uw fiscale voordeel in de loop der jaren af. 
  Lineaire Hypotheek Annuïteiten Hypotheek
Kenmerken
 • U lost maandelijks een bedrag af waardoor uw maandlasten hoger zijn dan bij een aflossingsvrije lening.
 • De lening is aan het eind van de looptijd afgelost.
 • Elke maand lost u een vast bedrag af waardoor uw maandbedrag afneemt. 
 • Het bedrag aan rente neemt af en het bedrag aan aflossing blijft gelijk.
 • Uw netto maandlasten dalen (zolang uw rente gelijk blijft). 
 • U mag maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per kalenderjaar extra aflossen zonder dat daar een vergoeding voor verschuldigd is. 
 • U lost maandelijks een bedrag af waardoor uw maandlasten hoger zijn dan bij een aflossingsvrije lening.
 • De lening is aan het eind van de looptijd afgelost.
 • Het maandbedrag (de annuïteit) blijft gelijk (zolang uw rente gelijk blijft).
 • Het bedrag aan rente neemt af en het bedrag aan aflossing neemt toe. 
 • Uw netto maandlasten stijgen omdat uw fiscaal voordeel lager wordt. 
 • U mag maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per kalenderjaar extra aflossen zonder dat daar een vergoeding voor verschuldigd is. 
Bruto maandlast (bij gelijkblijven de rente) Maandlast lineair Maandlast annuitair
Schuldverloop Schuldverloop Lineair Schuldverloop annuitair
Rente
 • U houdt uw huidige rente.
 • Ook mogelijk met variabele rente (Euriplus). 
 • U houdt uw huidige rente.
 • Niet mogelijk met variabele rente (Euriplus). 
Voordelen
 • Snelle afbouw van de lening.
 • Over de hele looptijd betaalt u minder rente dan bij een aflossingsvrije of annuïteiten lening.
 • Lage aanvangslasten.
 • Over de hele looptijd betaalt u minder rente dan bij een aflossingsvrije lening.
Nadelen
 • Hoge aanvangslasten.
 • U zit vast aan een aflosschema, waardoor de flexibiliteit voor (extra) aflossen beperkt is.
 • Snelle afbouw van de (eventuele) fiscale renteaftrek. 
 • Oplopende nettolasten.
 • U zit vast aan een aflosschema, waardoor de flexibiliteit voor (extra) aflossen beperkt is.
 • Eventuele fiscale renteaftrek neemt af gedurende looptijd. 
Algemeen Door de omzetting wijzigt de einddatum van uw lening niet. Om aan het einde van de looptijd van uw lening te hebben afgelost gaat door deze maandelijkse aflossingen uw maandbedrag (flink) omhoog. 
Omzettingskosten € 225,- (ongeacht het aantal leningdelen).