Annuïteiten Hypotheek

De Annuïteiten Hypotheek is een hypothecaire geldlening waarover u rente en aflossing betaalt. In het begin bestaan die kosten vooral uit rente en maar voor een klein deel uit aflossing. Gedurende de looptijd betaalt u steeds minder rente en steeds meer aflossing, tot uw Annuïteiten Hypotheek helemaal is afgelost.

  • Uw maandlast bestaat uit een deel rente en een deel aflossing.
  • De bruto-lasten staan vast gedurende een rentevastperiode. Het aflossingsdeel neemt toe en het rentebedrag daalt evenredig.
  • U kunt jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom kosteloos aflossen.
  • Door de aflossing wordt uw hypotheekschuld steeds lager. Op de einddatum van de hypotheek is de Annuïteiten Hypotheek helemaal afgelost.

 

 

 

  • U heeft in het begin lagere netto-lasten dankzij fiscaal voordeel. De eerste jaren betaalt u veel rente waardoor u veel fiscaal voordeel heeft. Gedurende de looptijd stijgen de netto-lasten.
  • Uw fiscaal voordeel wordt ieder jaar minder. Het bedrag dat u aan aflossing betaalt neemt maandelijks toe en het bedrag dat u aan rente betaalt neemt iedere maand af.