Terug

Hypotheekrenteaftrek

De rente die u betaalt voor de financiering van de verwerving, verbetering of onderhoud van uw eigen woning (hoofdverblijf), is in principe aftrekbaar in Box I. De rente die u betaalt voor de financiering van andere bestedingen (auto, vakantie, aandelen, tweede huis, etc.) is niet aftrekbaar. Daar staat wél tegenover dat de betreffende schuld in Box III valt en als zodanig het te belasten vermogen verlaagt.

Maximaal 30 jaar hypotheekrenteaftrek

Om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek moet een lening in maximaal 30 jaar afgelost worden op basis van annuïtaire of lineaire aflossing. Hypotheekrenteaftrek is mogelijk voor een periode van maximaal 30 jaar. Als u later een bedrag bijleent (bijvoorbeeld voor een verhuizing of verbouwing) dan is de rente over het bijgeleende bedrag in principe opnieuw 30 jaar aftrekbaar.

Overige fiscale aftrekmogelijkheden

Bepaalde kosten zijn eenmalig aftrekbaar indien de hypotheek is aangegaan voor de aankoop, verbouwing of het onderhoud van de eigen woning. Er zijn ook bepaalde kosten aftrekbaar waarmee u te maken kan krijgen gedurende de looptijd van de hypotheek. Op de website van de Belastingdienst kunt u zien welke kosten aftrekbaar zijn.