Terug

Overschrijding bandbreedte-eis

De bandbreedte-eis houdt in dat het hoogste bedrag dat u jaarlijks aan premie of inleg betaalt niet meer mag zijn dan 10 keer het laagste bedag dat u jaarlijks betaalt. Per 1 april 2017 zijn er fiscale wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op de bandbreedte-eis.

Vervallen overschrijding bandbreedte-eis

Bij een Lage Lasten Hypotheek is het percentage aan rendement op de spaarpolis gekoppeld aan de hypotheekrente van de eigenwoningschuld. Ook bij de BankSpaar Loyaal Hypotheek is het te vergoeden rendement afhankelijk van de eigenwoningrente. Als dit rendement als gevolg van het aflopen van een rentevastperiode wordt aangepast, dan wordt de premie of inleg voor de vermogensopbouw bijgesteld om tot hetzelfde gegarandeerde kapitaal bij leven of tot het beoogde doelkapitaal te komen. Bij de huidige lage rentestand is het mogelijk dat de wisseling in rendement zo groot is, dat de premie de bandbreedte van 1 : 10 overschrijdt. De SpaarXtra Hypotheek kent geen koppeling met de hypotheekrente, echter door de lage rentestand kunt u ook bij renteherziening van de SpaarXtra Polis te maken krijgen met de overschrijding van deze bandbreedte-eis.

Als de premie of inleg niet meer voldoet aan de bandtbreedte-eis kan dit vervelende gevolgen hebben. Zo kan uw polis bijvoorbeeld dat jaar fictief tot uitkering komen. De vrijstelling is dan niet meer van toepassing en de polis gaat vervolgens tot Box 3 behoren. Omdat deze situatie niet wenselijk is, is er besloten door de Staatssecretaris van Financiën dat de aanpassing van de premie als gevolg van het aflopen van de rentevastperiode niet tot gevolg heeft dat de polis of spaarrekening eigen woning niet aan de wettelijke bandbreedte-eis voldoet.

U bent dus vrij om te kiezen welke rentevastperiode het best bij uw persoonlijke situatie past. Onder het aflopen van de rentevastperiode wordt in dit kader ook verstaan het tussentijds openbreken van het contract om de eigenwoningrente aan te passen en het wijzigen van de rente als gevolg van verhuizing.