Terug

Risico's van een hypotheek

Het is belangrijk stil te staan bij de risico’s die een hypotheek onvermijdelijk met zich meebrengt. Een aantal van de risico’s zetten we hier op een rij.

Renterisico

Bij het afsluiten van een hypotheek kunt u per leningdeel kiezen uit een variabele rente, een rente die voor een bepaalde periode vaststaat of een combinatie hiervan. In het algemeen geldt: hoe korter de rentevaste periode, hoe lager de maandlasten. Maar ook: hoe groter het renterisico. Stijgt de rente gedurende de rentevaste periode, dan zullen uw maandlasten daarna mogelijk hoger liggen. Kiest u voor een langere rentevaste periode, dan is het rentetarief meestal wat hoger, maar u heeft wel langere tijd zekerheid over de hoogte van uw rentelasten.

Inkomstenrisico

Het is niet leuk om bij stil te staan, maar er zijn talloze redenen waarom uw inkomen plots kan dalen. Denk aan arbeidsongeschiktheid, pensionering, een loopbaanwisseling, gezinsuitbreiding, werkloosheid, scheiden of het overlijden van uw partner. Door een daling van inkomen kan het betalen van uw maandlasten in het gedrang komen. Daarom is het bij het aangaan van uw hypotheek belangrijk goed na te denken over de gevolgen van dergelijke ontwikkelingen en of u de maandelijkse lasten ook in een dergelijk scenario kunt dragen.

Restschuldrisico’s

In het geval van een Annuïteitenhypotheek en Lineaire Hypotheek wordt de geldlening gedurende de looptijd helemaal terugbetaald. Aan het eind bent u dus schuldenvrij. Bij andere hypotheekvormen komt de aflossing uit een andere bron, zoals de verkoopopbrengst van een onderpand (bijvoorbeeld uw woning of een extra voorziening) of met sparen of beleggen opgebouwd vermogen. Het kan gebeuren, dat dit onvoldoende is om de hele lening mee af te betalen. Het restant dat overblijft, is de ‘restschuld’.

Woning als onderpand
Heeft u een hypotheek die u af wilt lossen met de verkoopopbrengst van uw woning, houdt u er dan rekening mee dat de waarde van uw woning aan het einde van de looptijd gedaald kan zijn (of onvoldoende gestegen). De verkoopopbrengst kan dan onvoldoende zijn om de lening terug te betalen, waardoor u blijft zitten met een restschuld.

Extra voorziening als onderpand

Zeker bij een geheel of gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek, is de kans op een restschuld groot als u geen maatregelen neemt om vermogen op te bouwen voor de aflossing aan het eind van de looptijd. Maar ook hypotheekvormen waarbij de waarde van een verzekerings- of beleggingsproduct gebruikt wordt voor het aflossen (eventueel in combinatie met de verkoopopbrengst van uw huis) is het verstandig er rekening mee te houden dat dit ontoereikend kan zijn: de waarde van het product kan gedaald of onvoldoende gestegen zijn.

Risico's van beleggingshypotheken

Beleggen brengt risico’s met zich mee die niet bij sparen voorkomen. De waarde van uw belegging kan gedurende de looptijd van uw hypotheek steeds veranderen. De meest voorkomende risico’s zijn marktrisico, renterisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en valutarisico. Een verslechtering van de economische groei kan bijvoorbeeld een negatief effect hebben op de waarde van een onderneming. Het gevolg zal zijn dat de aandelen van die onderneming minder waard worden. Bij specifieke beleggingen kunnen ook andere risico’s een rol spelen.

Deze risico’s betekenen dat het niet vast staat of u met de opgebouwde waarde van uw beleggingen voldoende opbouwt om aan het einde van de looptijd de lening geheel te kunnen aflossen. U kunt mogelijk met een restschuld blijven zitten die u met eigen middelen moet aflossen.

Financiële Bijsluiters

Voor de hypotheken die WestlandUtrecht Bank in het verleden voerde zijn financiële bijsluiters opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s.