Lijfrente

Een lijfrente is een levensverzekering die periodiek een geldbedrag uitkeert als u op een vooraf bepaalde datum in leven bent of als u komt te overlijden. Voor een lijfrente betaalt u periodiek of eenmalig premie.

Als klant bij WestlandUtrecht kunt u één of meer van de volgende lijfrenten hebben:

 • Overbruggingslijfrente
 • Oudedagslijfrente
 • Nabestaandenlijfrente
 • Direct ingaande lijfrente

Het is niet meer mogelijk om een nieuwe lijfrente af te sluiten.

Productkenmerken

 • De overbruggingslijfrente, de oudedagslijfrente en de nabestaandenlijfrenten konden gesloten worden als onderdeel van de Lage Lasten Hypotheek.
 • De uitkeringen uit de lijfrenten dienen ter dekking van (een deel van) de hypotheeklasten of als inkomensaanvulling.
 • De lijfrente-uitkeringen zijn tijdelijk of levenslang.
 • De direct ingaande lijfrente biedt een gegarandeerd rendement (met een minimum van 3%) dat gebaseerd is op de rentetarieven in de geld- en kapitaalmarkt.
 • Zolang er geen (niet-contractuele) mutatie heeft plaatsgevonden op de Lage Lasten Hypotheek, is het rendement van de overbruggings-, de oudedags- en de nabestaandenlijfrente gekoppeld aan de rente van de Lage Lasten Hypotheek. Als er wel een mutatie op de lening heeft plaatsgevonden (zoals gedeeltelijke of algehele aflossing) dan kan het rendement op de lijfrentepolis zijn/worden aangepast naar de actuele marktrente.

Waar moet u op letten?

Overbruggingslijfrente
 • Fiscaal moeten de uitkeringen toekomen aan de belastingplichtige. Dit betekent dat deze op de polis zowel verzekeringnemer, als verzekerde, als begunstigde is.
 • De periodieke uitkering is tijdelijk en eindigt bij overlijden van de verzekerde, maar uiterlijk op pensioendatum, op AOW-leeftijd of op 65-jarige leeftijd.
 • Een deel van de overbruggingslijfrente kan fiscaal in box 3 zijn ondergebracht.
Oudedagslijfrente
 • Fiscaal moeten de uitkeringen toekomen aan de belastingplichtige. Dit betekent dat deze op de polis zowel verzekeringnemer, als verzekerde, als begunstigde is.
 • De oudedagslijfrente moet uiterlijk ingaan in het jaar waarin de belastingplichtige de leeftijd bereikt die 5 jaar hoger ligt dan diens AOW-gerechtigde leeftijd.
 • De periodieke uitkering is levenslang en eindigt uitsluitend na overlijden van de verzekerde.
Nabestaandenlijfrente
 • De uitkeringen gaan uitsluitend in (direct) na overlijden van de eerste verzekerde, zolang de tweede verzekerde nog in leven is.
 • De lijfrente eindigt na overlijden van de tweede verzekerde.
Direct ingaande lijfrente
 • Er kunnen één of twee verzekerden zijn op de polis.
 • De uitkeringen kunnen tijdelijk of levenslang zijn.
 • De lijfrente eindigt na het overlijden van de laatste verzekerde of uiterlijk op de overeengekomen einddatum.

Let op
Na het overlijden van de (laatste) verzekerde vindt de laatste uitkering plaats:

 • in de maand voorafgaand aan het overlijden (bij de direct ingaande lijfrente) óf
 • in de maand van overlijden (bij de overbruggings-, oudedags- en nabestaandenlijfrente).

Productvoorwaarden

Direct Ingaande Lijfrenten
Algemene voorwaarden Direct Ingaande Lijfrente (Model LR1)
Wijzigingsblad 06.05 (bij LR1)

Wijzigingsblad 06.06 (bij LR1)

Overbruggingslijfrente / Oudedagslijfrente / Nabestaandenlijfrente
Algemene voorwaarden Geïntegreerde Lijfrentepolis (model LR2)
Wijzigingsblad 06.07 (bij LR2)

Wijzigingsblad 12.08 (bij LR2)