Lineaire Hypotheek

Uw lineaire hypothecaire geldlening lost u per maand af met een vast bedrag. Uw hoofdsom daalt hierdoor gelijkmatig, oftewel lineair. Uw hoofdsom en uw rentelasten nemen elke maand af.

 • Uw Lineaire Hypotheek is op de einddatum volledig afgelost.
 • U kunt jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom kosteloos aflossen.
 • Uw Lineaire Hypotheek kenmerkt zich door een vaste, gelijkblijvende aflossing per maand. Uw hypotheekschuld daalt hierdoor maandelijks.
 • Uw maandlast neemt af doordat u elke maand minder hypotheekrente betaalt.

 

 

 

 • Uw maandlasten zijn hoger bij aanvang van de hypotheek.
 • Uw belastingaftrek neemt gedurende de looptijd steeds meer af. U lost tijdens de looptijd af, waardoor u minder rente betaalt en minder rente kan terugvragen.
  Lineaire Hypotheek Annuïteiten Hypotheek
Kenmerken
 • U lost maandelijks een bedrag af waardoor uw maandlasten hoger zijn dan bij een aflossingsvrije lening.
 • De lening is aan het eind van de looptijd afgelost.
 • Elke maand lost u een vast bedrag af waardoor uw maandbedrag afneemt. 
 • Het bedrag aan rente neemt af en het bedrag aan aflossing blijft gelijk.
 • Uw netto maandlasten dalen (zolang uw rente gelijk blijft). 
 • U mag maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per kalenderjaar extra aflossen zonder dat daar een vergoeding voor verschuldigd is. 
 • U lost maandelijks een bedrag af waardoor uw maandlasten hoger zijn dan bij een aflossingsvrije lening.
 • De lening is aan het eind van de looptijd afgelost.
 • Het maandbedrag (de annuïteit) blijft gelijk (zolang uw rente gelijk blijft).
 • Het bedrag aan rente neemt af en het bedrag aan aflossing neemt toe. 
 • Uw netto maandlasten stijgen omdat uw fiscaal voordeel lager wordt. 
 • U mag maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per kalenderjaar extra aflossen zonder dat daar een vergoeding voor verschuldigd is. 
Bruto maandlast (bij gelijkblijven de rente) Maandlast lineair Maandlast annuitair
Schuldverloop Schuldverloop Lineair Schuldverloop annuitair
Rente
 • U houdt uw huidige rente.
 • Ook mogelijk met variabele rente (Euriplus). 
 • U houdt uw huidige rente.
 • Niet mogelijk met variabele rente (Euriplus). 
Voordelen
 • Snelle afbouw van de lening.
 • Over de hele looptijd betaalt u minder rente dan bij een aflossingsvrije of annuïteiten lening.
 • Lage aanvangslasten.
 • Over de hele looptijd betaalt u minder rente dan bij een aflossingsvrije lening.
Nadelen
 • Hoge aanvangslasten.
 • U zit vast aan een aflosschema, waardoor de flexibiliteit voor (extra) aflossen beperkt is.
 • Snelle afbouw van de (eventuele) fiscale renteaftrek. 
 • Oplopende nettolasten.
 • U zit vast aan een aflosschema, waardoor de flexibiliteit voor (extra) aflossen beperkt is.
 • Eventuele fiscale renteaftrek neemt af gedurende looptijd. 
Algemeen Door de omzetting wijzigt de einddatum van uw lening niet. Om aan het einde van de looptijd van uw lening te hebben afgelost gaat door deze maandelijkse aflossingen uw maandbedrag (flink) omhoog. 
Omzettingskosten € 225,- (ongeacht het aantal leningdelen).