Overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering (ORV) van WestlandUtrecht Bank is een verzekering die uitkeert wanneer een verzekerde op de polis gedurende de looptijd overlijdt. Het verzekerde bedrag is gelijkblijvend of dalend gedurende de looptijd.

Het is niet meer mogelijk om een nieuwe ORV af te sluiten of om het verzekerde bedrag van een bestaande ORV te verhogen bij WestlandUtrecht Bank.

Overlijden verzekerde

Heeft u een overlijdensrisicoverzekering bij WestlandUtrecht Bank en is een verzekerde op de polis overleden. Neem dan direct contact met ons op. Dat kan per post of e-mail, maar u mag ons ook bellen:

WestlandUtrecht Bank
Postbus 1211
3800 BE Amersfoort

033-450 9379
westlandutrechtverzekeringen@stater.nl

Verpanding

Uw overlijdensrisicoverzekering (ORV) kan gekoppeld zijn aan een lening. Dat noemen we verpanding. Bij verpanding heeft de geldverstrekker meer zekerheid dat u de lening bij overlijden kunt terugbetalen. Verpanding kan bij sluiting als voorwaarde zijn gesteld om de lening te krijgen.

Mogelijk is uw ORV inmiddels niet meer nodig als zekerheid voor de lening en wilt u de verpanding eraf halen. Dan heeft u toestemming nodig van de geldverstrekker. Is WestlandUtrecht Bank de geldverstrekker, dan kunt u de toestemming via ons aanvragen.

Als de gekoppelde lening is afgelost, vervalt automatisch de verpanding van de ORV. Maar let op! Bij algehele aflossing van de gekoppelde lening stopt de ORV niet automatisch. Wilt u de ORV beëindigen, dan zult u hiervoor een apart verzoek bij ons moeten indienen.

Wijzigen verzekering

Wilt u uw verzekering aanpassen? Als uw ORV verpand is, dan heeft u voor een wijziging soms toestemming nodig van de pandhouder.

Aanpassingen van uw verzekering zijn bijvoorbeeld het wijzigen van de begunstiging, premievrij maken of beëindiging van de verzekering. Hieronder vindt u hierover meer informatie.


U kiest zelf wie de uitkering krijgt op de einddatum of bij overlijden. Die persoon is de begunstigde van de verzekering. Er gelden fiscale regels voor de keuze van de begunstigde.

De begunstiging is een lijst met personen. Deze personen kunnen recht hebben op de uitkering bij overlijden. De lijst staat op uw polis.

In de lijst kan een omschrijving staan, bijvoorbeeld ‘de echtgenoot/echtgenote van de verzekeringnemer'. De persoon die in de lijst van begunstiging op nummer 1 staat heeft recht op de uitkering. De volgende begunstigden op de lijst hebben geen recht op de uitkering.

Leeft de eerste begunstigde niet meer? Of is er niemand die aan de omschrijving voldoet? Dan heeft de persoon die op de tweede plaats staat recht op de uitkering. En zo verder. Er kunnen ook meer personen op een plek staan. Hebben daardoor meer personen recht op de uitkering? Dan verdelen we de uitkering onder hen.

U kunt in overleg met ons stoppen met premie betalen. Dat noemen we premievrij maken. De verzekering blijft bestaan, maar met een lagere uitkering bij overlijden. Maar let op! Bij een lagere uitkering hebben uw nabestaanden mogelijk niet genoeg geld na uw overlijden. Laat u daarom goed adviseren over de gevolgen van premievrij maken.

Als uw ORV is verpand, dan heeft u toestemming nodig om uw verzekering premievrij te maken.

U kunt uw overlijdensrisicoverzekering (ORV) tussentijds beëindigen. Dat noemen we afkopen.

Met uw ORV wilt u uw nabestaanden financieel verzorgd achterlaten. Koopt u de verzekering voor de einddatum af? Dan stopt de verzekering. U krijgt dan geen uitkering bij overlijden. Ook een eventuele dekking bij arbeidsongeschiktheid eindigt in dat geval. Laat u daarom goed adviseren over de gevolgen van afkoop.

Bij afkoop ontvangt u de afkoopwaarde, als uw verzekering die heeft. Op een eventuele afkoopwaarde kunnen kosten in mindering worden gebracht.

Als uw ORV is verpand, dan heeft u toestemming nodig om uw verzekering af te kopen.


Betalingsproblemen of een betaling gemist

Kunt u door omstandigheden de premie voor uw verzekering niet meer betalen of is de automatische incasso van de premie niet gelukt? Neem dan contact met ons op, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing.

Contact

Voor vragen over uw overlijdensrisicoverzekering kunt u ons bereiken via:

033-450 9379
westlandutrechtverzekeringen@stater.nl

Productvoorwaarden