Uw persoonlijke gegevens wijzigen

Zelf wijzigen

Wilt u een adreswijziging doorgeven, een wijziging van uw rekeningnummer of de tenaamstelling?

In MijnWUB kunt u eenvoudig wijzigingen doorvoeren. 

U kunt ook gebruik maken van onderstaande wijzigingsformulier.  Stuur deze, na ondertekening door alle schuldenaren, naar ons op.  Wij verzoeken u een kopie legitimatiebewijs mee te sturen. Bij het wijzigen van uw IBAN ontvangen wij ook graag een kopie bankafschrift (niet ouder dan 3 maanden) van het nieuwe rekeningnummer. Het adres vindt u op het formulier.

Let op: sla het formulier eerst op en open het daarna in Adobe Reader.

Wijzigingsformulier downloaden