Administratiekosten
 • Tussentijdse renteaanpassing: € 225 per lening, ongeacht het aantal leningdelen.
 • Productomzetting: € 225 per lening, ongeacht het aantal leningdelen.
 • Verlengen looptijd: € 225 per lening, ongeacht het aantal leningdelen.
 • Verlaging inschrijving: € 225 per lening, ongeacht het aantal leningdelen.

Combineert u 2 of meer van bovenstaande verzoeken? Dan betaalt u maximaal € 225.

 • Hoofdelijk ontslag: € 225 per verzoek.

Combineert u hoofdelijk ontslag met 1 of meer van de bovenstaande verzoeken? Dan betaalt u maximaal € 450.

Overige kosten
 • Kopieën van meerdere orginele stukken i.v.m. oversluiting elders: € 110 per verzoek
 • Opname inleg-/premiedepot:
  1% over het op te nemen bedrag met een minimum van €110, plus berekening contante waarde.
Mutaties zonder administratiekosten:
 • Inkorten looptijd
 • Toevoegen hoofdelijke schuldenaar
 • Eenzijdige omzetting
 • Uitzoeken verloop uitbetalingen bouwdepot
 • Tariefklasse wijziging (zonder tussentijdse renteaanpassing)
 • Gedeeltelijk royement
 • Verhogen hypotheek