Terug
Op deze pagina

Financieel adviseur heeft extra kosten gerekend

Als de situatie zich voordoet dat uw financieel adviseur extra kosten bij u in rekening brengt, die hij heeft moeten maken door een toerekenbare tekortkoming van de bank, kunt u een verzoek om vergoeding indienen.

Uw verzoek dient dan aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

  • Uw adviseur geeft aan ons door dat de fouten in offerte, polis of leningsovereenkomst hersteld moeten worden
  • Uw adviseur heeft hierover al bij ons een klacht ingediend
  • Er is na onze herstelpoging nog steeds sprake van een tekortkoming
  • Wij hebben erkend dat de tekortkoming aan ons handelen te wijten is

Wij zullen een verzoek om vergoeding van uw extra kosten alleen toekennen als wij de rechtmatigheid van de kosten aan uw adviseur hebben bevestigd.