Ik wil een klacht indienen

Bij de dienstverlening aan onze klanten streven wij voortdurend naar een optimale kwaliteit. Maar het blijft mensenwerk. En daarbij kan wel eens iets gebeuren waar u minder tevreden of misschien zelfs helemaal niet tevreden over bent. In dat geval stellen wij het bijzonder op prijs als u uw klacht aan ons kenbaar wilt maken. Alleen dan kunnen wij immers proberen om een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt u ons zo de mogelijkheid om onze dienstverlening aan u en andere klanten te verbeteren.

Hoe kan ik een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen via onze website, per mail of via de post. De eenvoudigste manier om een klacht in te dienen is via ons contactformulier.

Wilt u de klacht per mail of post indienen vermeld dan de volgende gegevens:

  • uw naam en adres
  • het telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bereiken
  • omschrijving van uw klacht
  • uw handtekening
  • uw lening nummer en/of uw polis- of effectenrekeningnummer
Adressering

Stuur uw brief met eventuele bijlage(n) naar:
WestlandUtrecht Bank
t.a.v. Klachtenmanagement
Postbus 1211
3800 BE Amersfoort

of mail uw klachten met eventuele bijlage(n) naar: westlandutrechtbank@stater.nl

Reactie van WestlandUtrecht Bank

U ontvangt binnen twee werkdagen een bevestiging. En binnen tien werkdagen een inhoudelijke reactie.

Niet tevreden met onze reactie?

Kunt u zich niet vinden in onze reactie op uw klacht? Dan heeft u zes weken de tijd om hiertegen in beroep te gaan, door uw klacht schriftelijk voor te leggen aan de directie van de WestlandUtrecht Bank. Deze brief wordt binnen tien werkdagen beantwoord. Is het voor ons niet mogelijk om binnen deze termijn te antwoorden, dan brengen wij u in ieder geval op de hoogte wanneer u wel een antwoord kunt verwachten.

Om de afhandeling van uw beroep te bespoedigen, vragen wij u het kenmerk uit onze reactie over te nemen in uw brief.
U stuurt uw brief en eventuele documenten die voor uw klacht van belang zijn naar:
WestlandUtrecht Bank
t.a.v. de directie
Postbus 1211
3800 BE Amersfoort

Uw klacht voorleggen bij Kifid

Indien u het niet eens bent met de reactie van de directie, bestaat de mogelijkheid om uw klacht schriftelijk aan het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) voor te leggen.

Lees meer
Financieel adviseur heeft extra kosten gerekend

Als de situatie zich voordoet dat uw financieel adviseur extra kosten bij u in rekening brengt, die hij heeft moeten maken door een toerekenbare tekortkoming van de bank, kunt u een verzoek om vergoeding indienen.

Lees meer