Terug

Uw klacht voorleggen bij Kifid

Indien u het niet met de reactie van de directie van de betrokken organisatie eens bent, bestaat de mogelijkheid om uw klacht schriftelijk aan het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) voor te leggen.

Dit klachteninstituut behandelt geschillen op het gebied van onder meer hypotheken, verzekeringen en beleggingszaken. Voorheen werden geschillen die betrekking hebben op een aanmelding bij het Bureau Krediet Registratie behandeld door een aparte geschillencommissie. Sinds 1 oktober 2021 worden ook die geschillen behandeld door Kifid.

Let op
Houdt u er rekening mee dat u alleen bij het Kifid in beroep kunt gaan nadat op uw klacht ook door de directie van de betrokken organisatie (niet naar uw tevredenheid) is gereageerd. Het geschil moet binnen drie maanden nadat de directie haar definitieve standpunt aan u kenbaar heeft gemaakt aan het Kifid worden voorgelegd. Het Kifid kan voor de bemiddeling door de Ombudsman en voor de behandeling van het geschil door de geschillencommissie kosten in rekening brengen.

Meer informatie over het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening vindt u op www.kifid.nl.

ING Bank N.V. (waarvan WestlandUtrecht Bank onderdeel is) is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Contactgegevens Kifid

Het Klachteninstituut is op onderstaande wijze te bereiken:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070-3338999