Terug

Kosten voor hypotheekadvies

Sinds 2013 betaalt u rechtstreeks voor financieel advies. Dat betekent dat een financieel adviseur kosten in rekening bij u brengt voor financieel advies en bemiddeling. Vroeger betaalde u een financieel adviseur ook al voor het advies. Dit bedrag was toen verwerkt in de prijs van het financiële product. Deze beloning werd ook wel provisie genoemd. Sinds 1 januari 2013 mag dit niet meer voor nieuwe overeenkomsten. Dit wordt het provisieverbod genoemd.

Waarom betaal ik rechtstreeks voor financieel advies?

Door de financiële adviseur rechtstreeks te betalen voor advies, heeft hij of zij geen andere belangen dan uw belang en zal deze in uw belang adviseren. U betaalt hier voor zijn of haar advies en niet de bank of verzekeraar.

Hoe brengt mijn financieel adviseur kosten in rekening?

Een financieel adviseur kan op verschillende manieren zijn advieskosten bij u in rekening brengen. Dit kan via een uurtarief, een vast tarief en in sommige gevallen via een abonnement. Een financieel adviseur moet u na het eerste (vaak gratis) oriëntatiegesprek vertellen hoe de advieskosten in rekening worden gebracht en hoe hoog de kosten zijn. Vertelt hij of zij dit niet, vraag hier dan altijd naar.

Het dienstverleningsdocument

De gemiddelde kosten die door financiële dienstverlener worden gehanteerd zijn vastgelegd in een dienstverleningsdocument. Het geeft enkel de gemiddelde kosten weer en dus niet altijd precies de kosten die u gaat betalen. Dit is een gestandaardiseerd document dat er bij elke aanbieder of financiële dienstverlener hetzelfde uit ziet. Een adviseur moet het dienstverleningsdocument geven voorafgaand, tijdens of na het eerste oriënterende gesprek, maar in elk geval voordat u een advies krijgt.

Niet tevreden?

Voel u zich niet prettig bij de werkwijze van een adviseur of de kosten van het advies? Neem dan na de kennismaking afscheid. Daarmee voorkomt u dubbele of onnodige (advies)kosten. Als de adviseur zelf het gevoel heeft dat hij of zij u niet zorgvuldig kan adviseren zult u op zoek moeten naar een andere adviseur.

Meer onafhankelijke informatie

Wilt u meer weten over advieskosten of het provisieverbod kijk dan op de website van de AFM. Meer onafhankelijke informatie. Daar vindt u ook een checklistwaarmee u kunt controleren of uw adviesgesprek goed is verlopen.

De informatie op deze pagina is gebaseerd op informatie van de AFM en is (deels) vindbaar op afm.nl.