Saldo-opgave 2018

Met betrekking tot uw lening en/of levensverzekering bij WestlandUtrecht Bank, ontvangt u elk jaar een saldo-opgave (jaaropgave). Dit overzicht sturen wij u vóór 1 maart 2019.

Belastingaangifte

In de saldo-opgave staan de gegevens die u nodig heeft voor uw belastingaangifte, zoals de restanthoofdsom per 31 december en de rente die u het afgelopen jaar verschuldigd was. Bekijk de toelichting bij de saldo-opgave voor uw hypotheek zonder Spaardeel, uw hypotheek met Spaardeel en/of de toelichting bij de saldo-opgave van uw levensverzekering

Herberekening vergoeding voor vervroegde aflossing

Heeft u naar aanleiding van een herberekening in verband met de door u betaalde vergoeding voor vervroegde aflossing een bedrag van ons ontvangen? Dan beschouwt de Belastingdienst die teruggaaf als terugontvangen hypotheekrente. Voor de belastingaangifte over 2017 heeft dat geen gevolgen, omdat u de teruggaaf van WestlandUtrecht Bank in 2018 heeft ontvangen. In uw belastingaangifte over 2018 moet u het terugontvangen bedrag van WestlandUtrecht Bank in mindering brengen op de hypotheekrente die u heeft betaald over 2018 met betrekking tot dezelfde lening. Als u gebruikmaakt van de maandelijkse teruggave via een voorlopige aanslag, ontvangt u bij uw definitieve aanslag misschien minder geld terug van de Belastingdienst, of moet u mogelijk geld bijbetalen (eventueel met belastingrente) aan de Belastingdienst.

Vragen?

Heeft u geen fiscale jaaropgave ontvangen of heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 033 - 450 93 79. Voor meer informatie over de belastingaangifte verwijzen wij u naar de Belastingdienst of uw financieel adviseur.