Toelichting saldo-opgave levensverzekering 2019

Heeft u een levensverzekering, dan ontvangt u van ons de fiscale gegevens voor uw aangifte inkomstenbelasting over 2019. Heeft u ook een lening, dan ontvangt u die fiscale gegevens apart.

Box 3 – peildatum 1 januari

De peildatum voor het bepalen van uw vermogen in box 3 is 1 januari 2019.

Levensverzekering – Box keuze

Als u er niet voor gekozen heeft uw levensverzekering aan te merken als 'Kapitaalverzekering Eigen Woning' valt deze in box 3.  Voor informatie hierover verwijzen wij u naar uw (financieel of fiscaal) adviseur of de Belastingdienst

Premiedepot

De waarde van een premiedepot is een onderdeel van het vermogen en behoort daarom tot de grondslag van box 3.