Terug
Formulier 'Bepalen fiscaal inwonerschap'

Dowload hier het formulier fiscaal inwonerschap.

Download

Fiscaal inwonerschap

De Nederlandse wet vereist dat financiële instellingen nagaan waar u fiscaal inwoner bent. Als financiële instelling stellen wij u daarom verschillende vragen. Hieronder vindt u hierover meer informatie.

FATCA en CRS

In 2013 is de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) in werking getreden. FATCA is een Amerikaanse wet. Doelstelling is het voorkomen van belastingontduiking en zwartsparen van Amerikaanse belastingplichtigen. Nederland is met de VS overeengekomen dat financiële instellingen de rekeninggegevens van US Persons aan hun eigen overheid rapporteren, die ze vervolgens doorstuurt naar de IRS (Amerikaanse belastingdienst). Vragen en antwoorden over FATCA vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken.

De Nederlandse overheid werkt ook samen met andere landen om belastingontduiking tegen te gaan. Dit doet zij bijvoorbeeld door gegevens van bankrekeningen uit te wisselen met andere landen. Deze uitwisseling van gegevens wordt Common Reporting Standard (CRS) genoemd en is tot stand gebracht door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Als bank zijn we vanaf 1 januari 2016 wettelijk verplicht om de fiscale woonplaats van onze klanten vast te stellen. Inmiddels wisselen al meer dan 90 landen gegevens uit volgens CRS en op 1 januari 2016 zijn alle EU-lidstaten hiermee gestart. Vragen en antwoorden over CRS vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Wat betekent FATCA of CRS voor u?

We zullen vragen naar een verklaring over uw fiscale woonplaats, als hiervoor aanleiding is. Dit kan bijvoorbeeld een buitenlands adres zijn. Als we vervolgens vaststellen dat u (ook) een fiscale woon- of vestigingsplaats in een ander land heeft, moeten we uw gegevens doorgeven aan de (Nederlandse) Belastingdienst. Die geeft deze gegevens door aan de belastingdienst van dat land.

Formulier 'Bepalen fiscaal inwonerschap'

Als u het formulier volledig heeft ingevuld en ondertekend, kunt u dit formulier opsturen naar:

WestlandUtrecht Bank
Antwoordnummer 3728
1000 PB Amsterdam
(Postzegel niet nodig)

U kunt er ook voor kiezen om het formulier te scannen en te mailen naar: westlandutrechtbank@stater.nl