Terug

Kapitaaloverdracht

U heeft een kapitaal opgebouwd in een levensverzekering, bankspaarrekening of een beleggingsrekening eigen woning en wilt dit kapitaal overdragen. Bijvoorbeeld naar een ander product of naar een andere financiële instelling. Het is belangrijk dit zorgvuldig te doen, zodat de Belastingdienst bij deze overdracht geen belasting gaat heffen.

Wanneer sprake van kapitaaloverdracht?

  • U wilt uw hypotheek bij een andere financiële instelling afsluiten.
    Bijvoorbeeld omdat u gaat verhuizen of uw hypotheek wilt oversluiten.
  • Uw persoonlijke situatie wijzigt.
    Bijvoorbeeld omdat u gaat scheiden en uw verzekering wilt splitsen.
  • Uw lijfrentekapitaalverzekering bereikt de einddatum of de verzekerde is overleden.
    U wilt het opgebouwde kapitaal voortzetten in een nieuwe verzekering of bankspaarrekening bij een andere financiële instelling.

Afspraken tussen financiële instellingen

Om de kapitaaloverdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben banken, verzekeraars en financiële instellingen onderling afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Het doel van dit protocol is kapitaaloverdrachten snel en correct uit te voeren. En daardoor mogelijke nadelige financiële gevolgen voor u als klant te voorkomen.

In dit protocol is onder meer geregeld dat het saldo binnen 14 dagen na ontvangst van de benodigde stukken moet worden overgeboekt en dat als dit te laat gebeurt, u recht heeft op een rentevergoeding (tarief van de wettelijke rente).

Het volledige protocol vindt u op de webiste van de NVB. Deelnemers aan het protocol:

ING Bank N.V. (waarvan WestlandUtrecht Bank onderdeel is) is lid van de NVB en zodoende ook deelnemer aan het protocol. WestlandUtrecht Verzekeringen is ook deelnemer in de rol van gevolmachtigde van o.a. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., SRLEV N.V., Goudse Levensverzekeringen N.V., iptiQ Life S.A..

Complexe producten

Levensverzekeringen, bankspaarproducten en beleggingsrekeningen eigen woning zijn complexe producten. Aan deze producten zijn fiscale regels verbonden. Deze fiscale regels bepalen of en hoe geldbedragen kunnen worden overgedragen naar een ander product. Maar ook hoe u de fiscale voordelen van uw huidige product kunt meenemen, als u deze voortzet in een ander financieel product. Het niet volgen van de fiscale spelregels kan betekenen dat u belasting en misschien ook een fiscale boeterente moet betalen.

Dit betekent dat u goed geïnformeerd moet zijn over de fiscale regels die gelden voor een kapitaaloverdracht voordat u besluit om het kapitaal van uw huidige product over te dragen naar een ander product. Wij raden u dan ook aan advies in te winnen bij uw financieel adviseur.