Terug

Kapitaalverzekering

Het rendement over het spaarkapitaal in een levensverzekeringspolis is onder bepaalde voorwaarden belastingvrij. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat er bij sluiting van de polis dient te worden vastgelegd dat de uitkering aan het eind van de looptijd wordt aangewend voor de aflossing van de financiering van de eigen woning.

Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

Men noemt dit ook wel het ‘koppelen’ van de levensverzekering aan de financiering van de eigen woning. Er is in dat geval sprake van een ‘Kapitaalverzekering Eigen Woning’. Indien bij uitkering van de polis niet aan de fiscale vereisten is voldaan, is de uitkering in beginsel belast. Een polis die niet gekoppeld is, of niet gekoppeld kan worden (bijvoorbeeld omdat er geen eigen woning is), valt onder de jaarlijkse vermogensrendementsheffing in Box III. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Persoonlijk advies

In verband met de vele voorwaarden en (overgangs)regels die van belang zijn voor de fiscale behandeling van levensverzekeringen, moet van geval tot geval bekeken worden wat de meest gunstige oplossing is. Wij raden u aan persoonlijk advies in te winnen bij uw financieel adviseur. Hij kan, rekening houdend met levensverzekeringen die u al eerder heeft afgesloten, een op uw situatie toegesneden advies geven.