Terug

Saldo-opgave

Met betrekking tot uw lening en/of levensverzekering bij WestlandUtrecht Bank, ontvangt u elk jaar een saldo-opgave (jaaropgave). Dit overzicht sturen wij u vóór 1 maart van ieder jaar. De saldo-opgave is vanaf dat moment ook digitaal beschikbaar in MijnWUB.

Belastingaangifte

In de saldo-opgave staan de gegevens die u nodig heeft voor uw belastingaangifte, zoals de restanthoofdsom per 31 december en de rente die u in dat betreffende jaar verschuldigd was. Hier vindt u de toelichting bij de saldo-opgave.

Heeft u geen saldo-opgave ontvangen of heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 033 - 450 93 79. Voor meer informatie over de belastingaangifte verwijzen wij u naar de Belastingdienst of uw financieel adviseur.