Terug

Vervallen tijdklemmen

Vanaf 1 april 2017 is één van de fiscale regels voor Kapitaalverzekeringen (KEW), Spaarrekeningen Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) gewijzigd. De voorwaarde dat de verzekeringsnemer minimaal 15 of 20 jaar premie moet inleggen om het opgebouwde kapitaal belastingvrij uit te laten keren, is vervallen. Bij deze wijziging vervallen ook de tijdklemmen voor Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen (BHW-kapitaalverzekeringen) onder het overgangsrecht van de Invoeringswet Wet IB 2001. BHW-kapitaalverzekeringen zijn afgesloten tussen 1 januari 1992 en 14 september 1999.

Eerder afkopen

Dan moet uw hypotheek worden aangepast. Uw KEW, SEW, BEW of BHW is verpand aan ons. We zijn overeengekomen dat deze uitkering wordt gebruikt voor aflossing van de hypotheek. Als u deze eerder wilt afkopen dan de einddatum en daarmee (gedeeltelijk) uw hypotheek aflost, dan zal uw restanthypotheek eventueel moeten worden aangepast naar een andere hypotheekvorm, bijvoorbeeld een annuïteitenhypotheek. Er geldt namelijk de voorwaarde dat het aflossingsvrije deel van uw hypotheek niet meer dan 50% van de marktwaarde van uw woning mag bedragen. Indien u een SEW, BEW of KEW met een polis in Box I heeft, dan geldt er voor de vrijstelling ook fiscaal de verplichting om de opgebouwde waarde te gebruiken voor een aflossing op uw hypotheek.

Eerder afkopen interessant?

Eerder afkopen dan de einddatum hoeft niet altijd interessant te zijn:

  • Uw hypotheek moet worden omgezet naar een andere hypotheekvorm. Als dit bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek is loopt u het risico dat u op de einddatum een restschuld overhoudt. U loopt dan het risico dat u de hypotheek niet meer kunt (terug)betalen. Wordt de restant hypotheek omgezet in bijvoorbeeld een annuïteitenhypotheek, dan lost u de hypotheek af, maar dit kan leiden tot hogere netto maandlasten.
  • De meeste kosten van een kapitaalverzekering vallen aan het begin van de looptijd, waardoor de inleg of premies pas aan het einde van de looptijd van de hypotheek volledig gaan renderen.
  • Daar komt bij dat u na afkoop niet meer kunt profiteren van de rendementen die u met een kapitaalverzekering belastingvrij opbouwt.
  • U bent misschien een vergoeding verschuldigd voor de afkoop van de polis
  • Mogelijk is er sprake van een te betalen vergoeding bij vervroegd aflossen van de eigenwoningschuld.
  • In de KEW is meestal een overlijdensrisicoverzekering opgenomen. Bij een andere hypotheekvorm moet u mogelijk een nieuwe overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Bij een hogere leeftijd of een verslechterde gezondheid kan dat leiden tot een premiestijging.
Neem geen overhaaste beslissingen

Wij raden u aan een weloverwogen besluit te nemen. U kunt ook later besluiten om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Wilt u advies inwinnen bij uw financieel adviseur? Dan betaalt u hiervoor mogelijk advieskosten.