Ik wil extra inleggen

Als u, buiten uw hypotheekconstructie, een bedrag heeft opgebouwd op een spaar- of beleggingsrekening kan het aantrekkelijk zijn om een extra storting te doen op de bankspaarrekening of in een spaarpolis die aan uw hypotheeklening gekoppeld is. Bij een Lage Lasten Hypotheek en SpaarXtra Hypotheek spreken we over een premiestorting. Bij een Bankspaar Loyaal Hypotheek spreken we over een spaarinleg. Een extra premiestorting of spaarinleg kan fiscale gevolgen hebben, bespreek dit daarom vooraf met uw financieel adviseur.

Belangrijke informatie

Een extra storting rechtstreeks in uw polis of op uw bankspaarrekening is alleen mogelijk op de hypotheekvervaldatum. De hypotheekvervaldatum is altijd een eerste dag van de maand. Het gaat om het moment dat uw hypotheek is gepasseerd bij de notaris. Bijvoorbeeld: uw hypotheek passeerde op 15 juni 2010. De hypotheekvervaldatum is dan 1 juli. Stel dat u extra wilt storten, dan kunt u dat jaarlijks alleen op 1 juli doen.

U kunt 12 tot 4 weken voor deze datum een verzoek indienen middels het wijzigingsformulier bij stap 1.

Eerder ontvangen verzoeken kunnen wij niet behandeling nemen. Een extra storting in uw polis of op uw bankspaarrekening is gebonden aan fiscale regels.

Stappenplan

Stap 1

Het verzoek kunt u indienen middels ons wijzigingsformulier.

Stap 2

U ontvangt van ons een aanbieding.

Stap 3

U ontvangt na verwerking van de betaling een overzicht van de nieuwe situatie en een nieuw polisblad.

Stap 4

Door de extra inleg stijgt uw spaarsaldo. De maand daarop innen wij het nieuwe maandbedrag. U betaalt achteraf; aan het einde van de maand na uw overboeking.

Voor- en nadelen

  • Voordelen

  • Nadelen

  • U ontvangt over uw ingelegde spaarsaldo dezelfde rente die u aan hypotheekrente betaalt.
    Let op: Dit geldt niet voor de SpaarXtra Hypotheek De rente op het premiedeel van SpaarXtra kan hoger of lager zijn.

  • U kunt niet meer over dit geld beschikken, zorg dat u nog een bedrag achter de hand houdt voor onverwachte uitgaven. Zie voor meer informatie nibud bufferberekenaar.

  • U heeft een lagere maandlast. Dit vergroot de betaalbaarheid van uw hypotheek als u met inkomensterugval te maken krijgt.

  • De hoogste premie in enig jaar mag niet meer zijn dan 10x de laagste premie in een jaar. Wij zien erop toe dat u door een extra premiestorting deze verhouding niet overschrijdt.

  • Heeft u een Bankspaar Loyaal hypotheek en u wilt extra inleggen dan kan dan zijn dat u uw loyaliteitsbonus misloopt. Hoe meer u inlegt, hoe meer risico u loopt. Vraag uw adviseur om advies.