Terug

Een korte of een lange rentevastperiode?

Rentevastperiodes variëren van maandelijks variabel tot 20 jaar vast. Hieronder beschrijven we kort de voor- en nadelen van korte en lange rentevastperiodes. Uiteindelijk hangt de keuze van een rentevastperiode af van uw persoonlijke situatie. Raadpleeg uw financieel adviseur om te bepalen welke rentevastperiode het best bij uw situatie past.

Korte rentevastperiode

De rente voor een korte rentevastperiode is vaak lager dan die voor een lange rentevastperiode. U profiteert vaker van eventuele rentedalingen omdat u na een korte periode opnieuw een renteaanbod ontvangt. De keerzijde is dat u sneller geconfronteerd kan worden met rentestijgingen. Met als gevolg een stijging van uw maandlasten.

Lange rentevastperiode

De rente voor een lange rentevastperiode is vaak hoger dan die van een korte rentevastperiode. U heeft daarmee de zekerheid dat u langere tijd niet geconfronteerd wordt met rentestijgingen. De keerzijde is dat u minder makkelijk kunt profiteren van eventuele rentedalingen.

Is een lage hypotheekrente altijd gunstig?

Bij de Lage Lasten Hypotheek en de Bankspaar Loyaal Hypotheek is de spaarvergoeding gekoppeld aan de hypotheekrente. Een lagere hypotheekrente betekent daarom ook een lagere vergoeding over het opgebouwde vermogen. Om alsnog het gewenste bedrag bij elkaar te sparen zal daardoor uw inleg/premie stijgen. Neem contact op met uw financieel adviseur om deze gevolgen door te nemen.