Vergoeding bij tussentijdse rente aanpassing

Dit voorbeeld gaat ervan uit dat u oorspronkelijk de rente voor 10 jaar heeft vastgezet tegen 6,5%. U wilt deze na 4 jaar en 8 maanden tussentijds aanpassen, waardoor uw resterende rentevastperiode nog 5 jaar en 4 maanden is. Dan kijken wij naar de actuele rente voor de rentevastperiode van 5 jaar (in dit voorbeeld is dat 4,5%).

Restant hoofdsom bestaande lening: € 250.000
Laatst bij ons bekende marktwaarde: € 250.000
Actuele tariefklasse: 100%
Rente huidige lening: 6,5%
Resterende rentevastperiode: 5 jaar en 4 maanden
Actuele rente voor soortgelijke lening: 4,5%
Disconteringsvoet: 3,5%

Berekening van de vergoeding

Let op

In geval van een SpaarXtra Hypotheek, een Hypotheek met levensverzekering en een beleggingshypotheek wordt de opgebouwde waarde van de polis/rekening niet in mindering gebracht op de hoofdsom voor het berekenen van de vergoeding.

Bij een SpaarXtra Hypotheek kan er ook sprake zijn van een vergoeding op de SpaarXtra Polis. Net als voor de lening sluiten we voor de SpaarXtra Polis ook een rentecontract voor u af. Bij het openbreken van dit contract kan ook een renteverlies ontstaan, welke bij u in rekening wordt gebracht. Vraag uw financieel adviseur om meer informatie.
Heeft u een Lage Lasten Hypotheek of een BankSpaar Loyaal Hypotheek dan kan een tussentijdse renteaanpassing ook consequenties hebben voor de polis opbouw. Een verlaging van de rente kan bijvoorbeeld leiden tot een verhoging van de maandinleg.