Vergoeding SpaarXtra Polis

Wijzigingen in de polis kunnen leiden tot een vergoeding. Bijvoorbeeld bij een tussentijdse renteaanpassing met vergoeding (TRAV), een wijziging van het doelkapitaal of de beëindiging van de polis tijdens de rentevastperiode.

Uitzonderingen

Er zijn verschillende momenten dat er bij bovenstaande wijzigingen geen sprake is van een vergoeding. Zo mag u bijvoorbeeld vergoedingsvrij uw SpaarXtra Polis wijzigen:

  • wanneer uw rentevastperiode voor de SpaarXtra Polis afloopt.
  • wanneer de contractrente van uw SpaarXtra Polis hoger is dan de actuele rente voor de restant rentevastperiode van uw polis.

Een vergoeding voor de SpaarXtra Polis is fiscaal niet aftrekbaar.