Terug

Restschuld na verkoop

Het kan zijn dat u na de verkoop van uw woning een restschuld overhoudt. Omdat u beiden aansprakelijk bent voor de hypotheekschuld, bent u ook beiden verantwoordelijk voor de betaling van de gehele restschuld. Wij splitsen de restschuld niet.

Mogelijkheden bij een restschuld

Als u verwacht dat uw woning niet voldoende opbrengt, neem dan voor u overgaat tot verkoop contact met ons op. Samen kunnen we dan bespreken hoe de restschuld kan worden gefinancierd. Bereken zelf of u een grote of kleine kans heeft op een restschuld.

Vermogen opgebouwd in de hypotheek?

Bouwt u binnen de hypotheek waarde op via sparen en/of beleggen (bijvoorbeeld een (bank)spaarhypotheek)? Deze waarde wordt gebruikt om de hypotheekschuld (gedeeltelijk) af te lossen. Hierdoor kan de restschuld minder worden. De opgebouwde waarde hiervan wordt doorgaans weken na de overdracht uitgekeerd. Bespreek dit met onze medewerkers.

Aflossen uit eigen middelen

Bouwt u buiten uw hypotheek vermogen op? Bijvoorbeeld op een reguliere spaarrekening of op een beleggingsrekening? Deze waarde kunt u mogelijk aanspreken om uw restschuld te financieren.

Afsluiten van een lening

U kunt een doorlopend krediet of persoonlijke lening aanvragen om de restschuld af te lossen. Let op: de maandlasten van deze financiering beperken uw mogelijkheden voor een volgende (hypothecaire) financiering.

Meefinancieren in de nieuwe hypotheek

In sommige gevallen is het mogelijk om de restschuld mee te financieren in een volgende hypotheek. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet onder andere uw inkomen toereikend zijn om de nieuwe hypotheek te kunnen betalen.

Nationale Hypotheek Garantie

Heeft u de woning gefinancierd met een hypotheek vallend onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en verkoopt u uw woning met een restschuld als gevolg van de scheiding? Dan kan de restschuld onder voorwaarden worden kwijtgescholden. U moet wel eerst met ons en/of NHG in gesprek over de mogelijkheid om uw woning te behouden.