Blijft uw hypotheek betaalbaar?
U kunt op meerdere manieren actief aan de slag om uw hypotheek nu en in de toekomst betaalbaar te houden.

Lees meer

Hypotheek met Beleggingsrekening

Uw Hypotheek met Beleggingsrekening bestaat uit een hypothecaire geldlening van WestlandUtrecht Bank en een beleggingsportefeuille bij Nationale-Nederlanden Bank. Het vermogen in de beleggingsportefeuille is bestemd voor het geheel of gedeeltelijk aflossen van de hypotheekschuld aan het einde van de looptijd.

U kunt de Hypotheek met Beleggingsrekening niet meer aanvragen voor een verhoging. Ook kunt u niet meer naar deze hypotheekvorm omzetten.

Productkenmerken

 • U heeft een hypotheekvorm waarbij u gedurende de looptijd niet aflost en een verpande beleggingsportefeuille voor (gedeeltelijke) aflossing.
 • U lost aan het einde van de looptijd de gehele hypotheek af. Is er onvoldoende vermogen opgebouwd op de beleggingsrekening, dan lost u de schuldrest af uit eigen middelen.
 • Uw rentelast blijft gedurende de rentevastperiode gelijk.
 • U kunt jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom kosteloos aflossen.
 • U heeft online inzage in uw beleggingsportefeuille. U heeft daarmee altijd inzicht in de samenstelling en het verloop van uw portefeuille.
 • U kunt extra inleggen op de beleggingsrekening.
 • U vindt informatie over tarieven van de beleggingen, de gerealiseerde rendementen, de algemene voorwaarden en productvoorwaarden op nn.nl/beleggen.

Waar moet u op letten?

 • De rendementen van dit product zijn afhankelijk van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkt. Naarmate de beleggingen risicovoller zijn, kunnen de rendementen meer schommelen.
 • De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
 • De weergegeven prognoses en/of verwachtingen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
 • U loopt het risico dat de waarde van uw beleggingen onvoldoende stijgt of zelfs daalt. Als er minder vermogen is opgebouwd dan noodzakelijk voor de aflossing van de hypotheekschuld, heeft u de kans een restschuld over te houden. De restschuld moet u uit eigen middelen aflossen.
 • Bij het tussentijds beëindigen van de Hypotheek met Beleggingsrekening in verband met bijvoorbeeld omzetting naar een andere hypotheekvorm of verhuizen kunt u het risico lopen dat u uw beleggingen verkoopt op een ongunstig moment. Uw portefeuille kan te maken hebben met een koersdip en heeft dan niet de tijd om te herstellen. Bij beëindiging van de Hypotheek met Beleggingsrekening kunt u er ook voor kiezen om de beleggingsrekening aan te houden. Dit geeft u de mogelijkheid om de portefeuille op een gunstiger moment te verkopen of om vermogen op te blijven bouwen voor aflossing van uw (nieuwe) hypotheek, pensioen of andere doeleinden.
 • Het is mogelijk dat u met de bank bent overeengekomen dat uw beleggingshypotheek geheel of deels aflossingsvrij is. U had dan bij de aanvang van de hypotheek niet de intentie om met het vermogen op de beleggingsrekening uw beleggingshypotheek geheel af te lossen. Op de einddatum moet u echter wel het hele leningbedrag aflossen. Een eventuele restschuld moet u aflossen uit overige financiële middelen.
 • Door, voor zover dat is toegestaan, vermogen aan uw beleggingen te onttrekken neemt de kans op een restschuld toe, omdat uw beleggingen daardoor waarschijnlijk minder zullen opbrengen.
 • Indien u langdurig vermogen liquide of in een geldmarktfonds aanhoudt, neemt de kans toe dat u een restschuld overhoudt. Het kan echter verstandig zijn om uw belegd vermogen tijdelijk liquide aan te houden. Bijvoorbeeld omdat u uw vermogen veilig wilt stellen bij koersverlies of omdat u vermogen aan het eind van de looptijd veilig wilt stellen voor de (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek.
 • Bij een ongunstig koersverloop kan uw inleg geheel of gedeeltelijk verloren gaan.
 • Als u belegt met (deels) geleend geld, loopt u het risico dat als u uw inleg verliest er een schuld overblijft.
 • Eén jaar voor de einddatum van uw hypotheek wordt uw belegd vermogen automatisch liquide gemaakt. Dit is om het risico van een koersdaling net voor de aflosdatum van de hypotheek te voorkomen.

Uw doelvermogen bepalen

In de nieuwe online omgeving van Nationale Nederlanden (NN) wordt u gevraagd uw doelvermogen in te vullen. Uw doelvermogen is het bedrag dat u beschikbaar wilt hebben op de einddatum van uw hypotheek, zodat u daarmee uw hypotheek kunt aflossen. U bepaalt zelf uw doelvermogen en kunt deze later aanpassen als u dat wilt. De meest gestelde vragen en antwoorden over doelvermogen leest u hieronder.


Uw doelvermogen is het bedrag dat u zelf op de einddatum van uw hypotheek met uw beleggingsrekening opgebouwd wilt hebben voor de aflossing van uw hypotheek.

Het is belangrijk dat u voor de vermogensopbouw op uw beleggingsrekening een doelvermogen heeft. Naar welk bedrag wilt u opbouwen? Op de einddatum van de beleggingshypotheek moet u het hele hypotheekbedrag aflossen. Als u dan een tekort heeft, dan moet u dit restant aflossen uit andere middelen, zoals spaargeld.

Ook als uw beleggingshypotheek deels aflossingsvrij is moet u op de einddatum het hele hypotheekbedrag aflossen. U bent zelf verantwoordelijk voor de vermogensopbouw voor de aflossing op de einddatum. Op de einddatum van de beleggingshypotheek, moet u dus het hele hypotheekbedrag, dus ook het aflossingsvrije bedrag van de beleggingshypotheek, aflossen.

Nee, het doelvermogen bepaalt u zelf.

Uw financieel adviseur kan u helpen bij het bepalen van uw doelvermogen. Aan een financieel advies kunnen kosten verbonden zijn. Vraag naar deze kosten voordat u de afspraak maakt.

Ja, dat is mogelijk. Het is belangrijk dat u weloverwogen een doelvermogen invult. U kunt altijd het doelvermogen aanpassen.

Nee. Een eventuele maandinleg wordt niet automatisch aangepast. U geeft altijd zelf opdracht voor een aanpassing van uw maandinleg.

Ja. Om uw maandinleg te verhogen gebruikt u het formulier dat Nationale-Nederlanden hiertoe online beschikbaar stelt. Als u vragen heeft, neem dan contact op met het callcenter van Nationale-Nederlanden: (088) 663 06 63.

Uw financieel adviseur kan u helpen bij de afweging of het voor u verstandig is de maandinleg te verhogen en met welk bedrag. Aan een financieel advies kunnen kosten verbonden zijn. Vraag naar deze kosten voordat u de afspraak maakt.

Indien u een Hypotheek met Beleggingsrekening BEW heeft kunt u vanaf 1 april 2013 de beleggingsinleg niet meer verhogen, anders verliest u de fiscaal gunstige behandeling. Uw financieel adviseur kan u adviseren. Voor fiscale informatie verwijzen wij naar de Belastingdienst.

Ja. U kunt al inleggen vanaf €50 per maand. Om een opdracht te geven voor maandelijkse inleg gebruikt u het formulier dat Nationale-Nederlanden hiertoe online beschikbaar stelt. Met dit formulier kunt u ook opdracht geven om uw maandinleg te verhogen. Als u vragen heeft, neem dan contact op met het callcenter van
Nationale-Nederlanden: (088) 663 06 63.

Uw financieel adviseur kan u helpen bij de afweging of het voor u verstandig is om maandelijks te gaan inleggen. Aan een financieel advies kunnen kosten verbonden zijn. Vraag naar deze kosten voordat u de afspraak maakt.

Ja, dat is mogelijk. Het is daarna ook mogelijk om uw maandinleg aan te passen. Echter, dit mag nooit lager zijn dan de minimale maandinleg zoals wij met u hebben afgesproken in uw offerte.

Uw financieel adviseur kan u helpen bij de afweging of het voor u verstandig is de maandinleg te verhogen en met welk bedrag. Aan een financieel advies kunnen kosten verbonden zijn. Vraag naar deze kosten voordat u de afspraak maakt.

Indien u een Hypotheek met Beleggingsrekening BEW heeft kunt u vanaf 1 april 2013 de beleggingsinleg niet meer verhogen, anders verliest u de fiscaal gunstige behandeling. Uw financieel adviseur kan u adviseren. Voor fiscale informatie verwijzen wij naar de Belastingdienst.

WestlandUtrecht Bank heeft met u een aanvangsstorting en eventueel ook een minimale maandinleg afgesproken. De minimale maandinleg moet u altijd blijven voldoen.

Uw financieel adviseur kan u helpen bij de afweging of het voor u verstandig is de maandinleg te verlagen en met welk bedrag. Aan een financieel advies kunnen kosten verbonden zijn. Vraag er naar voordat u de afspraak maakt.

Indien u een Hypotheek met Beleggingsrekening BEW heeft gelden er bovendien specifieke fiscale regels voor de verlaging van de inleg. Voor fiscale informatie verwijzen wij naar de Belastingsdienst.


Doelvermogen bepalen?

Uw financieel adviseur kan u helpen om het doelvermogen te bepalen. Aan een financieel advies kunnen kosten verbonden zijn, vraag er naar als u een afspraak maakt.

Zoek een adviseur