Hypotheek met Beleggingsrekening

Uw Hypotheek met Beleggingsrekening bestaat uit een hypothecaire geldlening van WestlandUtrecht Bank en een beleggingsportefeuille bij Nationale-Nederlanden Bank. Het vermogen in de beleggingsportefeuille is bestemd voor het geheel of gedeeltelijk aflossen van de hypotheekschuld aan het einde van de looptijd.

U kunt de Hypotheek met Beleggingsrekening niet meer aanvragen voor een verhoging. Ook kunt u niet meer naar deze hypotheekvorm omzetten.

 • U heeft een hypotheekvorm waarbij u gedurende de looptijd niet aflost en een verpande beleggingsportefeuille voor (gedeeltelijke) aflossing.
 • U lost aan het einde van de looptijd de gehele hypotheek af. Is er onvoldoende vermogen opgebouwd op de beleggingsrekening, dan lost u de schuldrest af uit eigen middelen.
 • Uw rentelast blijft gedurende de rentevastperiode gelijk.
 • U kunt jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom kosteloos aflossen.
 • U heeft online inzage in uw beleggingsportefeuille. U heeft daarmee altijd inzicht in de samenstelling en het verloop van uw portefeuille.
 • U kunt extra inleggen op de beleggingsrekening.
 • U vindt informatie over tarieven van de beleggingen, de gerealiseerde rendementen, de algemene voorwaarden en productvoorwaarden op nn.nl/beleggen.
 • De rendementen van dit product zijn afhankelijk van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkt. Naarmate de beleggingen risicovoller zijn, kunnen de rendementen meer schommelen.
 • De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
 • De weergegeven prognoses en/of verwachtingen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
 • U loopt het risico dat de waarde van uw beleggingen onvoldoende stijgt of zelfs daalt. Als er minder vermogen is opgebouwd dan noodzakelijk voor de aflossing van de hypotheekschuld, heeft u de kans een restschuld over te houden. De restschuld moet u uit eigen middelen aflossen.
 • Het is mogelijk dat u met de bank bent overeengekomen dat uw beleggingshypotheek geheel of deels aflossingsvrij is. U had dan bij de aanvang van de hypotheek niet de intentie om met het vermogen op de beleggingsrekening uw beleggingshypotheek geheel af te lossen. Op de einddatum moet u echter wel het hele leningbedrag aflossen. Een eventuele restschuld moet u aflossen uit overige financiële middelen. 

  Door, voor zover dat is toegestaan, vermogen aan uw beleggingen te onttrekken neemt de kans op een restschuld toe, omdat uw beleggingen daardoor waarschijnlijk minder zullen opbrengen.

  Indien u langdurig vermogen liquide of in een geldmarktfonds aanhoudt, neemt de kans toe dat u een restschuld overhoudt. Het kan echter verstandig zijn om uw belegd vermogen tijdelijk liquide aan te houden. Bijvoorbeeld omdat u uw vermogen veilig wilt stellen bij koersverlies of omdat u vermogen aan het eind van de looptijd veilig wilt stellen voor de (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek.
 • Bij een ongunstig koersverloop kan uw inleg geheel of gedeeltelijk verloren gaan.
 • Als u belegt met (deels) geleend geld, loopt u het risico dat als u uw inleg verliest er een schuld overblijft.
 • Eén jaar voor de einddatum van uw hypotheek wordt uw belegd vermogen automatisch liquide gemaakt. Dit is om het risico van een koersdaling net voor de aflosdatum van de hypotheek te voorkomen.

Uw doelvermogen bepalen

In de nieuwe online omgeving van Nationale Nederlanden (NN) wordt u gevraagd uw doelvermogen in te vullen. Uw doelvermogen is het bedrag dat u beschikbaar wilt hebben op de einddatum van uw hypotheek, zodat u daarmee uw hypotheek kunt aflossen. U bepaalt zelf uw doelvermogen en kunt deze later aanpassen als u dat wilt. 
De meest gestelde vragen en antwoorden over doelvermogen vindt u op de pagina veelgestelde vragen

Uw financieel adviseur kan u helpen om het doelvermogen te bepalen. Aan een financieel advies kunnen kosten verbonden zijn, vraag er naar als u een afspraak maakt.