Blijft uw hypotheek betaalbaar?
U kunt op meerdere manieren actief aan de slag om uw hypotheek nu en in de toekomst betaalbaar te houden.

Lees meer

Hypotheek met Levensverzekering

Uw Hypotheek met Levensverzekering bestaat uit een hypothecaire geldlening van WestlandUtrecht Bank en een levensverzekering die u heeft afgesloten bij een maatschappij van uw keuze. Op de einddatum wordt de uitkering van de externe levensverzekering gebruikt voor de gehele of gedeeltelijke aflossing van uw Hypotheek met Levensverzekering.

U kunt de Hypotheek met Levensverzekering niet meer aanvragen voor een verhoging. Ook kunt u niet meer omzetten naar deze hypotheekvorm.

Productkenmerken

  • U profiteert van optimale renteaftrek, omdat u tijdens de looptijd niet aflost.
  • U betaalt premie voor uw levensverzekering voor het opbouwen van vermogen en voor (beperkte) dekking van het overlijdensrisico.
  • Uw levensverzekering komt tot uitkering op de einddatum. Afhankelijk van het opgebouwde vermogen wordt de lening volledig of gedeeltelijk afgelost.
  • Uw rentekosten blijven gelijk gedurende de rentevastperiode. Bij het vaststellen van een nieuwe rentevastperiode kunnen uw rentekosten stijgen of dalen.

Waar moet u op letten?

  • Is uw levensverzekering een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van een vrijstelling waardoor u geen of minder belasting betaalt over de uitkering als deze wordt aangewend ter (gedeeltelijke) aflossing van uw hypothecaire geldlening . Houd er rekening mee dat uw vrijstelling nooit hoger is dan uw eigenwoningschuld op het moment dat u de uitkering ontvangt. Ook is uw vrijstelling nooit hoger dan uw eigenwoningschuld die u daadwerkelijk aflost met de uitkering.
  • Is uw levensverzekering een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) en is de uitkering hoger dan uw vrijstelling? Dan betaalt u belasting over de opgebouwde rente die in het bedrag zit dat boven uw vrijstelling uitkomt.
  • Uw externe levensverzekering kan een spaar- of beleggingspolis zijn, of een combinatie daarvan. De winstontwikkeling en beleggingsresultaten van uw polis zijn onzeker. Het kan zijn dat de opgebouwde waarde onvoldoende is om aan het einde van de looptijd uw lening volledig af te lossen. U houdt dan een restschuld over, die u met eigen middelen moet aflossen.
  • In geval dat er sprake is van een beleggingspolis is het belangrijk om de beleggingshorizon in overweging te nemen bij het bepalen van de beleggingsmix. Uw beleggingsmix i.c.m. uw beleggingshorizon bepaalt uw risico.
  • Bij sommige beleggingsproducten wordt automatisch Lifecycle beleggen toegepast. De beleggingsmix wordt dan automatisch aangepast hoe dichter de einddatum in zicht komt. Informeer bij uw financieel adviseur over Lifecycle beleggen.
  • U kunt ervoor kiezen een hoger bedrag bij overlijden te verzekeren, omdat u bij overlijden bijvoorbeeld geen restschuld wilt overhouden. Laat u hierover informeren door uw financieel adviseur.