Blijft uw hypotheek betaalbaar?
U kunt op meerdere manieren actief aan de slag om uw hypotheek nu en in de toekomst betaalbaar te houden.

Lees meer

Hypotheek met Levensverzekering

Uw Hypotheek met Levensverzekering bestaat uit een hypothecaire geldlening van WestlandUtrecht Bank en een levensverzekering die u heeft afgesloten bij een maatschappij van uw keuze. Op de einddatum wordt de uitkering van de externe levensverzekering gebruikt voor de gehele of gedeeltelijke aflossing van uw Hypotheek met Levensverzekering.

U kunt de Hypotheek met Levensverzekering niet meer aanvragen voor een verhoging. Ook kunt u niet meer omzetten naar deze hypotheekvorm.

Productkenmerken

  • U profiteert van optimale renteaftrek, omdat u tijdens de looptijd niet aflost.
  • U betaalt premie voor uw levensverzekering voor het opbouwen van vermogen en voor (beperkte) dekking van het overlijdensrisico.
  • Uw levensverzekering komt tot uitkering op de einddatum. Afhankelijk van het opgebouwde vermogen wordt de lening volledig of gedeeltelijk afgelost.
  • Uw rentekosten blijven gelijk gedurende de rentevastperiode. Bij het vaststellen van een nieuwe rentevastperiode kunnen uw rentekosten stijgen of dalen.

Waar moet u op letten?

  • Houd er rekening mee dat als u met de externe levensverzekering vermogen opbouwt boven de eigenwoningschuld of boven de kapitaalvrijstelling, bij uitbetaling het rendement in het vermogen boven die schuld of vrijstelling mogelijk wordt belast in box 1.
  • Bij het voortijdig beëindigen van de externe levensverzekering komt de polis fiscaal belast tot uitkering. Over het rendement van de opgebouwde waarde in de spaar- of beleggingspolis betaalt u dan belasting.
  • Uw externe levensverzekering kan een spaar- of beleggingspolis zijn, of een combinatie daarvan. De winstontwikkeling en beleggingsresultaten van uw polis zijn onzeker. Het kan zijn dat de opgebouwde waarde onvoldoende is om aan het einde van de looptijd uw lening volledig af te lossen. U houdt dan een restschuld over, die u met eigen middelen moet aflossen.
  • U kunt ervoor kiezen een hoger bedrag bij overlijden te verzekeren, omdat u bij overlijden bijvoorbeeld geen restschuld wilt overhouden. Laat u hierover informeren door uw financieel adviseur.