Terug

Renteherziening bij de SpaarXtra Hypotheek: mogelijkheden en risico's

Het moment van renteherziening van uw hypotheek is altijd een belangrijk moment, omdat dit gevolgen kan hebben voor uw maandlasten nu en in de toekomst. Dit filmpje toont op eenvoudige wijze het verschil tussen een SpaarXtra Hypotheek en een gewone spaarhypotheek. U ziet wat bij een renteherziening de gevolgen zijn voor de maandlasten in het algemeen. Uw persoonlijke en fiscale gevolgen bespreekt u het beste met uw financieel adviseur.

Bijzondere van de SpaarXtra Hypotheek

De SpaarXtra Hypotheek is geen traditionele spaarhypotheek. Het bijzondere bij de SpaarXtra Hypotheek is dat u kunt kiezen voor verschillende rentevastperioden voor zowel de lening als de spaarpolis. Bij renteherziening van uw spaarpolis kunt u kiezen uit de rentevastperioden van 1 t/m 10 jaar. Bij renteherziening van de lening kunt u kiezen uit alle rentevastperioden.

Uw maandlasten

  • Maandlasten bij een SpaarXtra Hypotheek

  • Maandlasten bij een traditionele spaarhypotheek

  • Omdat de leningrente niet gekoppeld is aan de polisrente, kunnen de maandlasten bij een SpaarXtra Hypotheek na een renteherziening meer wijzigen dan bij een traditionele spaarhypotheek. Dit kan gunstig zijn, maar het brengt ook risico’s met zich mee.

  • Bij een traditionele spaarhypotheek zijn de leningrente en de polisrente gekoppeld. Als bijvoorbeeld de rente na afloop van een rentevastperiode gestegen is, dan gaat u meer leningrente betalen. Maar ook de polisrente stijgt dan, waardoor u een lagere premie gaat betalen voor de spaarpolis. En andersom leidt een lagere rente altijd tot een lagere leningrente en een lagere polisrente waardoor u een hogere premie betaalt op uw polis. Zo zorgt de gekoppelde rente bij een traditionele spaarhypotheek ervoor dat het effect van een rentewijziging op de maandlasten enigszins gedempt wordt.

Gunstige mogelijkheden

De SpaarXtra Hypotheek biedt u de mogelijkheid om de leningrente los van de polisrente te kiezen. Het is gunstig als u gedurende de looptijd van de SpaarXtra Hypotheek een lage leningrente heeft en een hoge polisrente. U heeft dan lagere maandlasten dan bij een traditionele spaarhypotheek.

Risico's op hogere maandlasten

Maar u loopt ook risico’s bij de SpaarXtra Hypotheek. Bij afloop van de beide rentevastperiodes is er namelijk geen zekerheid over de dan geldende rentetarieven. Zo kan de herziene leningrente hoger worden dan de niet-herziene polisrente. Of kan de herziene polisrente lager worden dan de niet-herziene leningrente. Dit kan beide tot hogere maandlasten leiden.

Kiest u een lange of een korte rente?

In het algemeen geldt dat de rente bij een lange rentevastperiode hoger is dan bij een korte rentevastperiode. Andersom gebeurt minder vaak. Het kan dus aantrekkelijk zijn om te kiezen voor een korte rentevastperiode voor de lening en een lange rentevastperiode voor de polis.

Echter, als bij renteherziening de rentetarieven laag zijn, kan het gunstig zijn om de leningrente lang vast te zetten en de polisrente even wat korter, in de hoop dat de rente later weer wat gaat stijgen. Omgekeerd geldt, dat als bij renteherziening de rentetarieven hoog zijn, dat het gunstig kan zijn om de leningrente kort te kiezen en de polisrente langer vast te zetten. Uiteraard is hierbij belangrijk wat de renteverwachting is. Gaat de rente omhoog of omlaag?

De renteontwikkeling valt niet te voorspellen. Achteraf is vaak pas duidelijk wat de gevolgen zijn van gemaakte keuzes. Afhankelijk van het rentecontract dat u sluit voor lening en polis kunnen uw maandlasten dus fluctueren. Het is daarom belangrijk dat u een goede afweging maakt bij de keuze van uw nieuwe rentevastperiode. Uiteindelijk is de keuze bij renteherziening aan u, eventueel in overleg met uw adviseur.