Brochure verhuur

In onze brochure vindt u uitgebreide informatie over de mogelijkheden en voorwaarden voor verhuur.

Download

Ik wil mijn huis verhuren

Er kunnen verschillende situaties zijn waarom u overweegt om uw woning te gaan verhuren. U zoekt bijvoorbeeld een oplossing voor een tijdelijke situatie omdat u voor een periode in het buitenland verblijft. Of de verkoop van uw woning duurt langer dan verwacht. Ook kan het zijn dat u erover denkt om uw woning aan te houden als belegging, om zo te kunnen profiteren van de huuropbrengst en een eventuele waardestijging van de woning.

De opbrengst uit verhuur kan aantrekkelijk zijn, maar er kleven ook risico’s aan verhuur. Is uw huurder bijvoorbeeld net zo zuinig op uw woning als uzelf? Blijft de huurder wel zijn huur voldoen? Ook krijgt u te maken met wet- en regelgeving. Denk hierbij aan bijvoorbeeld huurbescherming, belastingregels en uw hypotheekvoorwaarden. Genoeg om over na te denken dus. Laat u zich goed informeren en adviseren.

Belangrijk is dat de woning nu al bij ons is gefinancierd, dus geen 'buy-to-let'. U heeft voor verhuur altijd schriftelijke toestemming nodig van WestlandUtrecht Bank, dus ook bij tijdelijke verhuur.

Wanneer is verhuur mogelijk?

Verhuur is bij WestlandUtrecht Bank onder voorwaarden in de volgende gevallen mogelijk:

 • Verhuur als belegging
 • Verhuur op basis van de leegstandwet
 • Verhuur tijdens verblijf in het buitenland

Verhuur als belegging

Verhuur als belegging is bedoeld voor als u uw woning langdurig wilt gaan verhuren om zo rendement te behalen uit de huurinkomsten. Dit kan interessant zijn, want over de huurinkomsten betaalt u (zolang dit niet bedrijfsmatig is) geen belasting. U kunt bij verhuur echter geen gebruik maken van fiscale aftrek van de hypotheekrente. Laat u zich daarom goed informeren over de fiscale gevolgen.

Het verhuren van uw woning kan interessant zijn als u nu ruime overwaarde heeft én u een financiële buffer heeft om onderhoud aan de woning te plegen en/of tijdelijke leegstand op te vangen.

Uw aanvraag voor verhuur als belegging doet u altijd via een financieel adviseur die in het bezit is van een AFM vergunning.


 • Uw aanvraag voor verhuur kunt u alleen indienen via een financieel adviseur die in het bezit is van een AFM vergunning.
 • Uw financiering bedraagt maximaal 70% van de marktwaarde van de woning in verhuurde staat
 • U heeft aantoonbaar vrij beschikbaar vermogen van € 25.000,00 of meer
 • U betaalt een opslag op de reguliere rente van 1,25%
 • De huurder gaat de woning uitsluitend zelf gebruiken (geen Airbnb of andere vorm van tijdelijk verhuur)
 • Er is een huurovereenkomst conform het laatste model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) vastgesteld met een looptijd van 12 maanden of meer
 • Het moet gaan om een courante woning dus geen recreatiewoning, woon/winkelpand of garagebox (dat de woning courant is moet blijken uit het taxatierapport)
 • Ter bepaling van uw inkomen mag maximaal 25% van uw totale inkomen afkomstig zijn uit verhuur
 • U mag maximaal 50% van de marktwaarde van de woning in verhuurde staat aflossingsvrij financieren
 • U mag in totaal maximaal 3 verhuurde onderpanden bezitten
 • U woont in Nederland
 • De totale marktwaarde in verhuurde staat van de door u verhuurde onderpanden bedraagt niet meer dan € 1.500.000.

Waar moet u op letten?

 • In de huidige markt kan verhuur rendabel zijn, maar ook onzeker. Hoe kredietwaardig is mijn huurder? Hoe ontwikkelt de huurmarkt zich verder? Hoe ziet de woningmarkt er überhaupt uit? Kan ik een periode van leegstand opvangen? Welk bedrag moet ik reserveren voor onderhoud? Hoe aantrekkelijk is het nog als de wet- en/of (fiscale)regelgeving verandert?
 • Realiseert u zich ook dat uw investering in de stenen zit en dat u niet meteen over uw geld kunt beschikken als u dat nodig heeft. Op het moment dat u uw geïnvesteerde geld en/of overwaarde nodig heeft, zou u de woning moeten verkopen.
 • Op het moment dat u de woning gaat verhuren, verandert mogelijk de fiscale status van uw woning. Bij verhuur vervalt (als u dat al had) de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Renteaftrek is alleen mogelijk voor leningen die gebruikt worden ter financiering van de woning waarin u verblijft, de zogenaamde eigen woning in Box 1.
 • De huurder mag van u verwachten dat de woning in goede staat is en dat u eventuele gebreken verhelpt. Veel van het onderhoud komt voor uw rekening. Het is belangrijk om op voorhand te weten welk onderhoud u op termijn kunt verwachten en daar alvast een onderhoudsplan voor op te stellen.

Verhuur op basis van de Leegstandwet

Duurt de verkoop van uw woning langer dan verwacht? Dan kan tijdelijk verhuren onder de Leegstandwet een mogelijkheid zijn om de dubbele woonlasten op te vangen. Een voorwaarde is dat de woning al minimaal 6 maanden te koop staat en ook te koop blijft staan. Het gaat immers om een tijdelijke situatie.

Onder de Leegstandwet kunt u uw woning tijdelijk verhuren zonder dat de huurder terug kan vallen op huurbescherming. Verhuur onder de Leegstandwet mag alleen nadat de Gemeente u daarvoor een vergunning heeft verleend. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning haar geldigheid verliest.

De voorwaarden verschillen per gemeente. Informeer dan ook bij uw gemeente welke voorwaarden van toepassing zijn voor het verkrijgen van een vergunning.


 • U heeft een vergunning nodig van de gemeente voor verhuur van de woning op grond van de Leegstandwet. Een kopie van de afgegeven vergunning levert u bij de aanvraag aan.
 • De woning blijft via een makelaar ‘te koop’ aangeboden tot deze is verkocht. Potentiële kopers kunnen de woning ook op internet vinden, bijvoorbeeld via daartoe algemeen geraadpleegde websites als Funda.nl of Jaap.nl. Dit moet worden aangetoond door een kopie van de verkoopopdracht aan een makelaar
 • De woning heeft op het moment van aanvragen aantoonbaar al zes maanden of meer te koop gestaan.
 • U gaat een schriftelijke huurovereenkomst aan met de huurder voor ten minste zes maanden waarin duidelijk is vermeld dat:
  • De verhuur tijdelijk is en plaatsvindt op grond van de Leegstandwet (de vergunning dient expliciet te worden genoemd in de huurovereenkomst)
  • De huurder medewerking verleent aan bezichtigingen
  • De verhuurtermijn gelijk of korter is dan de resterende duur van de vergunning (maximaal 5 jaar)
  • De huurovereenkomst eindigt in ieder geval op het moment dat de vergunning haar geldigheid verliest
  • De opzegtermijn voor de verhuurder ten minste drie maanden bedraagt
  • De opzegtermijn van de huurder niet langer is dan één maand
  • De woning na afloop van de overeengekomen termijn wordt ontruimd
  • WestlandUtrecht Bank de mogelijkheid heeft om de huurovereenkomst op te zeggen.

Waar moet u op letten?

 • Op het moment dat u de woning gaat verhuren terwijl deze te koop staat, zijn er goede afspraken nodig met de huurder met betrekking tot bezichtigingen. Houd er rekening mee dat de woning er wellicht niet zo netjes uitziet als wanneer u zelf de woning bewoont. Dit kan de verkoop van de woning vertragen.
 • Als de woning voor een langere tijd wordt verhuurd, zal er altijd gebruikersschade zijn. Dit zijn bijvoorbeeld strepen op de muur of lichte krassen op de vloer. hierdoor bent u mogelijk genoodzaakt om (extra) onderhoud te plegen. Dit kan extra kosten met zich meebrengen
 • Om te voorkomen dat de huurovereenkomst als regulier wordt aangemerkt moet de woning bij het einde van de huurovereenkomst ook daadwerkelijk door de huurder worden verlaten.

Verhuur tijdens verblijf in buitenland

Als u in verband met uw werk tijdelijk naar het buitenland verhuist en binnen 5 jaar weer terugkomt naar Nederland dan kan verhuur met een diplomatenclausule interessant zijn. Het geeft u de mogelijkheid om weer terug te keren naar uw woning. De huurbescherming die normaal geldt bij huurovereenkomsten komt dan grotendeels te vervallen. Als voorwaarde geldt wel dat u terugkeert naar uw woning.

Verhuur met een ‘diplomatenclausule’ in de huurovereenkomst is bij ons uitdrukkelijk niet bedoeld/geschikt als u:

• in het buitenland verblijft maar daar niet werkt
• langer dan 5 jaar in het buitenland verblijft
• de woning gedurende uw verblijf in het buitenland wilt verkopen; en/of
• bij terugkomst in Nederland niet van plan bent om uw woning zelf weer te gaan betrekken.


 • U heeft een detacheringscontract van maximaal 5 jaar
 • De verhuurperiode is afgestemd op de detacheringsperiode
 • U neemt in de huurovereenkomst op;
  • De einddatum van de huurperiode
  • De vermelding dat u de woning na afloop van de huurovereenkomst zelf weer betrekt
  • De vermelding dat het pand op de einddatum van de huurovereenkomst ontruimd zal zijn
  • De gebruikelijke bepalingen die gelden bij een huuropzegging, zoals:
   • Minimale opzegtermijn van 3 maanden voor de verhuurder
   • Opzegging vindt plaats via een aangetekende brief
   • Minimaal 1 maand opzegtermijn voor de huurder
  • Er mogen geen bepalingen in de huurovereenkomst worden opgenomen dat deze tussentijds ontbonden kan worden
 • Er is geen mogelijkheid om de overeenkomst met diplomatenclausule te verlengen. Dan zou er een aanvraag moeten volgen voor verhuur als belegging (lange termijn).

Waar moet u op letten?

 • Wij raden aan om een specialist in de arm te nemen voor het opstellen van de huurovereenkomst
 • Het belangrijkste is dat de huurovereenkomst wordt voorzien van de diplomatenclausule (ontruimingsbeding), waarin staat dat de huurder de woning weer moet verlaten als de overeengekomen huurperiode eindigt.
 • De diplomatenclausule geeft u de mogelijkheid om de huurovereenkomst te beëindigen op het moment dat u weer terugkeert naar uw woning
 • De huurder verlaat de woning (uiterlijk) op de einddatum van de overeengekomen huurperiode. In het huurcontract staat duidelijk dat het om een bepaalde periode gaat en dat er geen mogelijkheid is tot verlenging
 • Het huurcontract geeft expliciet aan dat de woning op de einddatum ontruimd is.

Informatie & advies

Het verhuren van uw woning kan complex zijn omdat u onder andere rekening moet houden met (fiscale) wet- en regelgeving. Het is erg afhankelijk van uw persoonlijke situatie of (tijdelijke) verhuur voor u voordeel oplevert. Wilt u meer weten, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw financieel adviseur

Zoek een adviseur