Ik wil mijn hypotheek verhogen

U zit goed in uw eigen huis. Maar misschien wilt u verbouwen of heeft u plannen om uw woning te renoveren. Het kan ook zijn dat u extra geld nodig heeft voor een andere grote uitgave. Het verhogen van uw hypotheek kan een goede oplossing voor u zijn als u overwaarde heeft op uw woning. Een verhoging is bij ons al mogelijk vanaf € 15.000. Na verhoging mag de lening niet hoger zijn dan de waarde van uw woning (eventueel na de verbouwing). De waarde van uw woning kunt u aantonen door middel van een actueel taxatierapport (geen WOZ waarde). Omdat het om een extra lening gaat kijken wij ook of uw inkomen voldoende is om de hypotheek nu en later te betalen.

Banner Geld lenen kost geld

Heeft u overwaarde?

Is de waarde van uw woning hoger dan uw lening? Dan heeft u overwaarde. Als uw inkomen daarvoor toereikend is, kunt u deze gebruiken om de gewenste financiële ruimte te creëren en daarmee uw lening te verhogen. De waarde van uw woning kunt u aantonen door middel van een actueel taxatierapport (geen WOZ waarde). Na verhoging mag de lening niet meer zijn dan de waarde van uw woning. Na een verbouwing, renovatie of verduurzaming zal uw woning in de meeste gevallen meer waard worden. Met deze waardestijging kunnen wij rekening houden als de waarde vóór en ná de woningverbetering in het taxatierapport is vastgelegd.

Waar wilt u de verhoging voor gebruiken?

Er zijn 2 soorten bestedingsdoeleinden waarvoor u een verhoging van uw hypotheek kunt aanvragen:

 • Een verhoging voor woningverbetering (woningfinanciering).
 • Een verhoging voor een andere grote uitgave (consumptieve besteding).

Een verhoging voor woningverbetering (woningfinanciering)

Als u de verhoging wilt gebruiken voor de verbouwing of aanpassing van uw eigen woning (hoofdverblijf), spreken we over woningfinanciering.
Wat is er mogelijk:

 • De minimale hoofdsom is € 15.000
 • De maximale looptijd is 30 jaar
 • U kunt kiezen uit 3 hypotheekvormen:

Kiest u voor een Annuiteiten Hypotheek? Dan is de hypotheekrente die u voor de nieuwe lening betaalt onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

 • Kiest u voor een Lineaire Hypotheek? Dan is de hypotheekrente die u voor de nieuwe lening betaalt onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Kiest u voor een Konstant (aflossingsvrije) Hypotheek? Dan is de rente die u betaalt in principe niet fiscaal aftrekbaar en valt de lening in box 3. Het totale aflossingsvrije deel van uw lening mag maximaal 50% van de waarde van uw woning zijn. U betaalt alleen rente en geen aflossing, hierdoor zijn uw (bruto) maandlasten relatief laag. Aan het einde van de looptijd moet u het leningbedrag in één keer aflossen.


Een verhoging voor een grote uitgave (consumptieve besteding)

U kunt de verhoging ook gebruiken voor de aanschaf van een consumptief goed. Dat kan alleen als de te verwachten levensduur daarvan minimaal 5 jaar is. U kunt denken aan de aanschaf van een caravan of auto. Een verhoging kunt u ook gebruiken voor andere consumptieve bestedingen, zoals bijvoorbeeld een schenking aan uw (klein)kinderen, de financiering van hun studie of voor een 2e woning of recreatiewoning.

Wat is er mogelijk:

 • De minimale hoofdsom is € 15.000
 • De minimale looptijd is 5 jaar
 • De maximale looptijd is 15 jaar
 • U kunt kiezen uit 2 hypotheekvormen:

U gebruikt de verhoging niet voor uw eigen woning, daarom is de rente die u voor de nieuwe lening betaalt niet fiscaal aftrekbaar en valt de lening in box 3. Een verhoging van uw hypotheek kan voor u toch interessant zijn omdat de rente voor een hypotheek vaak lager is dan de rente voor een persoonlijke lening.

U gebruikt de verhoging niet voor uw eigen woning, daarom is de rente die u voor de nieuwe lening betaalt niet fiscaal aftrekbaar en valt de lening in box 3. Een verhoging van uw hypotheek kan voor u toch interessant zijn omdat de rente voor een hypotheek vaak lager is dan de rente voor een persoonlijke lening.


Een verhoging van uw hypotheek betekent dat u een nieuwe langlopende betalingsverplichting aangaat met uw huis als zekerheid. Als u de verhoging niet gebruikt voor een verbouwing of verbetering van uw woning, is het extra belangrijk om samen met uw financieel adviseur na te gaan of dit voor u de meest geschikte financieringsvorm is.

Een verhoging van de hypotheek is bijvoorbeeld niet bedoeld voor:

 • De aanschaf van goederen met een korte levensduur (minder dan 5 jaar)
 • Een eenmalige grote uitgaven zoals vakantie
 • Een aanvulling op uw inkomen
 • Zakelijke doeleinden
 • De aanschaf van financiële instrumenten zoals cryptovaluta’s, aandelen etc.

Hoe vraag ik een verhoging aan?

Bij het verhogen van uw lening is een adviesgesprek verplicht. Uw financieel adviseur kan u adviseren over uw mogelijkheden. Dit is afhankelijk van de waarde van uw woning, het bestedingsdoel, uw inkomen en uw financiële verplichtingen.

Kosten

U betaalt advieskosten aan uw financieel adviseur. Vraag vooraf hoe hoog deze kosten zijn en welke werkzaamheden hij of zij hiervoor uitvoert. Verder heeft u taxatiekosten voor het taxatierapport. Is de huidige hypothecaire inschrijving lager dan uw hypotheek na de verhoging, dan komen daar notariskosten bij.

Belasting en hypotheekrenteaftrek

Gebruikt u de verhoging van de hypotheek voor een verbouwing of verbetering van uw woning? Dan is de rente die u betaalt over uw verhoogde hypotheek onder voorwaarden aftrekbaar. Ook de advieskosten zijn dan (eenmalig) aftrekbaar. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U gebruikt uw woning als hoofdverblijf
 • U gebruikt de hypotheekverhoging voor kwaliteitsverbetering van uw woning (bijvoorbeeld een verbouwing van uw badkamer, een nieuw dak of voegwerk)
 • U sluit voor het verhoogde deel een Annuiteiten Hypotheek of Lineaire Hypotheek af met een maximale looptijd van 30 jaar.

Gebruikt u de verhoging voor een grote (consumptieve) uitgave (bijvoorbeeld voor de studie van uw kinderen)? Dan zijn de rente en de advieskosten die u betaalt niet aftrekbaar.