Mijn rentevastperiode loopt af

Een rentevastperiode is de afgesproken termijn waarin het rentepercentage van uw lening vaststaat. De periodes kunnen variëren van een 1 tot en met 20 jaar vast. Als de periode bijna voorbij is, moet u een nieuwe rentevastperiode kiezen. 
De video hieronder geeft antwoord op de vragen over het aflopen van de rentevastperiode.

Opnieuw vastzetten

Wij sturen u drie maanden voor het aflopen van uw rentevastperiode een nieuw aanbod. Zo heeft u ruim de tijd om rustig en weloverwogen de keuze te maken voor een nieuwe rentevastperiode. Eventueel kunt u advies inwinnen bij uw financieel adviseur. Bij de 1-maands rente wordt de periode automatisch verlengd met 1 maand.

Er is geen ‘goede’ of ‘slechte’ rentevastperiode. Hoe langer u de rente vastlegt, hoe langer u de zekerheid heeft over de hoogte van uw maandlasten. Bij een kortere periode wijzigen uw maandlasten eerder en vaker. Uw persoonlijke situatie bepaalt wat voor u een goede keuze is.

Het proces:

Kalender

Stap 1:

Drie maanden voor het aflopen van uw rentevastperiode ontvangt u van ons een nieuw rentevoorstel per post. Op het renteoverzicht vindt u verschillende rentevastperiodes met daaraan gekoppeld een rentetarief waar u uit kunt kiezen. Dit tarief staat vast ongeacht of de rente in de drie maanden stijgt of daalt.

Contract

Stap 2:

Zodra u een keuze heeft gemaakt, geeft u dit aan ons door. U gebruikt hiervoor het keuzeformulier, dat als bijlage wordt meegestuurd. U kruist de rentevastperiode van uw keuze aan en stuurt het formulier voorzien van uw handtekening naar ons retour.

Overzicht

Stap 3:

Na de verwerking van uw keuze ontvangt u van ons een overzicht met uw nieuwe maandlasten. De automatische incasso van uw nieuwe maandtermijn wordt door ons aangepast. Maakt u geen keuze? Op het keuzeformulier staat welke rentevastperiode dan ingaat; hier ontvangt u geen overzicht van. De nieuwe termijn wordt per de eerstvolgende maand afgeschreven.

Aandachtspunten

 • Kies bewust en tijdig
  Het is belangrijk dat u zich bewust bent van het verschil tussen uw huidige rentepercentage en de nieuwe actuele marktrente. Die kan hoger of lager zijn en is daarmee van invloed op de hoogte van uw maandlasten.
   
 • Heeft u een Lage Lasten Hypotheek? 
  Bij een Lage Lasten Hypotheek heeft de rente ook invloed op de hoogte van de spaarpremie.
   
 • Verwachtingen in uw persoonlijke situatie?
  Zit u in een opbouwfase waarin uw gezinsinkomen nog kan stijgen of verwacht u juist dat uw besteedbaar inkomen minder wordt? De verwachting van uw persoonlijke situatie kan uw keuze beïnvloeden.
   
 • Waar voelt u zich prettig bij?
  Zekerheid over uw maandlasten op langere termijn? Of vindt u het niet erg als uw maandlasten regelmatiger wijzigen, bijvoorbeeld elke maand of elk jaar?
   
 • Andere aanpassingen
  Het einde van een rentevastperiode is een moment om uw hypotheek weer eens tegen het licht te houden. U kunt uw lening (desbetreffend leningdeel) bijvoorbeeld vergoedingsvrij aflossen, van productvorm wijzigen, of eventueel een andere geldverstrekker kiezen.
   
 • Keuze en advies
  Wij geven geen advies over uw keuze en controleren niet of uw keuze aansluit bij uw persoonlijke situatie. Daarvoor kunt u terecht bij uw financieel adviseur.