Terug

Voorbeeldberekening vergoeding tussentijdse renteaanpassing

Dit voorbeeld gaat ervan uit dat u oorspronkelijk de rente voor 10 jaar heeft vastgezet tegen 6,5%. U wilt deze na 4 jaar en 8 maanden tussentijds aanpassen, waardoor uw resterende rentevastperiode nog 5 jaar en 4 maanden is. Dan kijken wij naar de actuele rente voor de rentevastperiode van 5 jaar (in dit voorbeeld is dat 4,5%).

Uitgangspunten

 • Restant hoofdsom lening

 • € 250.000

 • Laatste bij ons bekende marktwaarde

 • € 250.000

 • Actuele tariefklasse

 • 100%

 • Rente huidige lening

 • 6,5%

 • Resterende rentevastperiode

 • 5 jaar en 4 maanden

 • Actuele rente voor een soortgelijke lening

 • 4,5%

 • Disconteringsvoet

 • 3,5%

Berekening van de vergoeding

 • U mag 10% vergoedingsvrij aflossen per jaar, dus de vergoeding wordt berekend over € 225.000
 • Uw resterende rentevastperiode is 5 jaar en 4 maanden. Omdat WestlandUtrecht Bank deze periode niet aanbiedt, wordt gekeken naar het rentepercentage voor de meest dichtbij gelegen rentevastperiode: 5 jaar. In dit voorbeeld hoort daarbij 4,5%
 • Het renteverlies voor WestlandUtrecht Bank is daardoor: 2% op jaarbasis (6,5% - 4,5%). Per maand is het renteverlies dan (€ 225.000 x 2%) / 12 = € 375
 • De resterende rentevastperiode is nog 5 jaar en 4 maanden, dus 64 maanden. Het totale renteverlies is dan 64 x € 375 = € 24.000
 • Van dit bedrag wordt vervolgens de contante waarde berekend, ervan uitgaande dat het normaal gesproken in maandelijkse delen van € 375 zou worden betaald over de komende 64 maanden. Het contant maken gebeurt tegen de disconteringsvoet, zijnde de actuele rente minus 1,0% ofwel (4,5% - 1,0%) = 3,5%.
 • Dit resulteert in een contante waarde van € 21.896 (exclusief administratiekosten). Dit is de vergoeding die u moet betalen op het moment dat u de rente tussentijds wilt aanpassen.

Let op

In geval van een SpaarXtra Hypotheek, een Hypotheek met levensverzekering en een beleggingshypotheek wordt de opgebouwde waarde van de polis/rekening niet in mindering gebracht op de hoofdsom voor het berekenen van de vergoeding.

Bij een SpaarXtra Hypotheek kan er ook sprake zijn van een vergoeding op de SpaarXtra Polis. Net als voor de lening sluiten we voor de SpaarXtra Polis ook een rentecontract voor u af. Bij het openbreken van dit contract kan ook een renteverlies ontstaan, welke bij u in rekening wordt gebracht. Vraag uw financieel adviseur om meer informatie.

Heeft u een Lage Lasten Hypotheek of een BankSpaar Loyaal Hypotheek dan kan een tussentijdse renteaanpassing ook consequenties hebben voor de polis opbouw. Een verlaging van de rente kan bijvoorbeeld leiden tot een verhoging van de maandinleg.