BankSpaar Loyaal Hypotheek

Uw BankSpaar Loyaal Hypotheek biedt de zekerheid dat er aan het eind van de looptijd genoeg vermogen is opgebouwd om de BankSpaar Loyaal Hypotheek af te lossen. Daarnaast profiteert u van lagere maandlasten dankzij de Loyaliteitsbonus. Deze bonus kan oplopen tot 10% van de hoofdsom aan het einde van de looptijd van 30 jaar.

Productkenmerken

Bij een verhuizing kunt u uw BankSpaar Loyaal Hypotheek meenemen naar uw nieuwe woning.
Wilt u uw hypotheek verhogen? Dan kunt u kiezen voor een lening met een andere hypotheekvorm naast uw huidige BankSpaar Loyaal Hypotheek.
Een leningdeel omzetten naar een BankSpaar Loyaal Hypotheek is niet mogelijk.

 • Trouwe klanten met een BankSpaar Loyaal Hypotheek ontvangen een Loyaliteitsbonus.
 • Deze Loyaliteitsbonus kan oplopen tot wel 10% van het leningbedrag, afhankelijk van hoe lang u klant blijft. De waarde van de Loyaliteitsbonus gebruiken wij om uw lening op einddatum gedeeltelijk af te lossen.
 • U kunt de loyaliteitsbonus verdienen in drie termijnen. De termijnen zijn:
  • 3% na 11 jaar
  • 3% na 21 jaar
  • 4% na 30 jaar
 • Bij een Bankspaar Loyaal Hypotheek van € 100.000 kunt u dus maximaal € 10.000 verdienen.
 • Beëindigt u de Bankspaar Loyaal Hypotheek na 21 jaar, dan heeft u een Loyaliteitsbonus van 6% opgebouwd.
 • U lost tijdens de looptijd niet af, u bouwt vermogen op in de gekoppelde bankspaarrekening. U profiteert van optimale belastingaftrek, omdat tijdens de looptijd niet wordt afgelost.
 • U heeft de zekerheid dat er aan het einde van de looptijd genoeg vermogen is opgebouwd om de hypotheekschuld af te lossen.
 • U kunt jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom kosteloos aflossen. Dat kan enkel op de hypotheekvervaldatum, hier vindt u meer informatie.
 • U mag jaarlijks extra inleggen in uw BankSpaar Loyaalrekening. Wij bewaken dat u blijft voldoen aan de fiscale spelregels. Een offerte voor extra inleg kunt u 12 tot 4 weken voor de hypotheek vervaldatum indienen. Dit kan via het wijzigingsformulier. Eerder indienen is niet mogelijk.
 • Loyaliteitsbonus: Het inkorten van de looptijd van uw BankSpaar Loyaal Hypotheek, bijvoorbeeld als gevolg van een extra inleg op uw spaarrekening, kan resulteren in het verlies van een Bonusverdienmoment.
  Een extra aflossing op uw BankSpaar Loyaal Hypotheek kan leiden tot een lager bedrag aan toekomstige Loyaliteitsbonus(sen).
 • U ontvangt een rentepercentage over uw gespaarde inleg, die gelijk is aan het hypotheekrentepercentage BankSpaar Loyaal Hypotheek. Hierdoor heeft u bij rentewijzigingen minder last van schommelingen in uw (netto)maandlasten.
 • U profiteert van transparante vermogensopbouw, omdat u geen doorlopende kosten betaalt tijdens de looptijd.
 • Het kan zijn dat u (een deel van) uw inleg voldoet uit een inlegdepot. De voorwaarden van uw inlegdepot vindt u hier. De rentevergoeding over het inlegdepot is minimaal 0%.

Waar moet u op letten?

 • U bouwt met uw spaarinleg alleen vermogen op om uw BankSpaar Loyaal Hypotheek af te lossen.
 • Als u bij het afsluiten een looptijd korter dan 30 jaar heeft gekozen, dan is uw Loyaliteitsbonus lager dan 10%. Uw inleg moet dan hoger zijn om toch aan het einde van uw looptijd uw doelkapitaal te halen.
 • Er zijn maximaal 3 termijnen waarin u de 10% Loyaliteitsbonus kunt verdienen.
 • Bij dit product wordt geen overlijdensrisicoverzekering gesloten. U kunt deze zelf afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar uw keuze. Hiermee verkleint u het risico dat er bij vroegtijdig overlijden een restschuld overblijft.
 • Het wijzigen of voortijdig beëindigen van de spaarrekening kan betekenen dat de spaarrekening gedeblokkeerd wordt. De uitkering van de spaarrekening wordt belast in box 1.
 • Als uw rente omlaag gaat, daalt de rente die u ontvangt over uw spaardeel ook. Daardoor moet u meer inleg betalen om tot het gewenste eindbedrag te komen.
 • Als u de spaarrekening voortijdig beëindigt, moet u rekening houden met een grotere restschuld bij verkoop van uw woning. De restschuld moet u aflossen uit eigen middelen.
 • Loyaliteitsbonus: Wanneer u extra aflost op uw BankSpaar Loyaal Hypotheek kan dit gevolgen hebben voor uw Loyaliteitsbonus. De Loyaliteitsbonus wordt lager naarmate u meer aflost.

Onder het Depositogarantiestelsel wordt de hypotheek verminderd met het tegoed van de BankSpaar Loyaal Rekening eigen woning. In de meeste gevallen zal het tegoed op de rekening kleiner zijn dan de hypotheekschuld. Dit betekent dat het tegoed op de BankSpaar Loyaal Rekening na verrekening 0 zal zijn.

Alleen als het spaartegoed groter is dan de hypotheekschuld krijgt u als rekeninghouder voor het resterende positieve saldo een vergoeding uit het Depositogarantiestelsel. De maximale vergoeding bedraagt € 100.000. Voor zover het deposito lager is dan het leningbedrag valt het deposito niet onder het DGS.

Wanneer de BankSpaar Loyaal Rekening wordt aangehouden in verband met de aan- of verkoop van een woning geldt een tijdelijke aanvullende garantie tot maximaal € 500.000. Deze aanvullende garantie geldt gedurende drie maanden na storting van het deposito. Dit bedrag komt bovenop de reguliere dekking van € 100.000 per rekeninghouder per bank.

Meer informatie vindt u op de website van De Nederlandsche Bank (DNB).