Terug

Wilt u aflossen op uw (bank)spaarhypotheek?

Dan werkt een extra aflossing anders. Een extra aflossing kan gevolgen hebben voor uw premie of uw inleg. Ook bent u gebonden aan fiscale regels. Vraag daarom eerst bij ons een berekening op middels het wijzigingsformulier en raadpleeg vervolgens uw financieel adviseur. Een extra aflossing is alleen mogelijk op de hypotheekvervaldatum.

De hypotheekvervaldatum

De hypotheekvervaldatum is altijd een eerste dag van de maand. Het gaat om het moment dat uw hypotheek is gepasseerd bij de notaris. Bijvoorbeeld: uw hypotheek passeerde op 15 juni 2010. De hypotheekvervaldatum is dan 1 juli. Stel dat u extra wilt aflossen, dat kunt u dat jaarlijks alleen op 1 juli doen.

U kunt 12 tot 4 weken voor deze datum een verzoek indienen middels het wijzigingsformulier. Eerder ontvangen verzoeken kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Aanpassing doelkapitaal

Als u een deel van een spaarhypotheek aflost, dan wordt het doelkapitaal van uw spaarpolis met hetzelfde bedrag verlaagt. Op die manier trekken we uw hypotheekschuld en het uiteindelijke vermogen in uw spaarpolis gelijk; zo kunt u met het geld in uw spaarpolis op de einddatum uw volledige spaarhypotheek aflossen. Doordat uw doelkapitaal van uw polis wordt verlaagd hoeft u ook minder premie te betalen. Uw premie wordt daarom verlaagd.

De verlaging van uw premie kan fiscale gevolgen hebben

Is uw spaarpolis als ‘kapitaalverzekering eigen woning’ aangemerkt? Dan geldt als fiscale voorwaarde dat de hoogste premie die u in een jaar betaald nooit hoger mag zijn dan 10x de laagste premie die u ooit in een jaar heeft betaald. Komt u buiten deze grenzen, dan kan het zijn dat u belasting moet betalen over uw opgebouwde vermogen.
Wilt u weten of u bij extra aflossing inderdaad belasting moet betalen over uw opgebouwde vermogen? Laat uw financieel adviseur dit voor u uitzoeken.

Voorbeeld

U heeft een spaarhypotheek van €100.000 en een spaarpolis met een doelkapitaal van €100.000. U betaalt nu €100 premie per maand, €1.200 per jaar. Het eerste jaar heeft u een eenmalig bedrag van €12.000 gestort in uw spaarpolis. Fiscaal blijft u precies binnen de grenzen van 10:1 aangezien de hoogste premie 10x zo hoog is als de laagste premie.U gaat €5.000 aflossen op uw hypotheek en verlaagt daarmee uw hypotheek naar €95.000. Uw doelkapitaal van spaarpolis wordt ook verlaagd naar €95.000. Om dit nieuwe doelkapitaal te halen wordt uw maandelijkse premie berekend op €90 per maand of €1.080 per jaar. Hierdoor is de jaarpremie meer dan 10x lager dan uw hoogste jaarpremie. Zo voldoet u niet meer aan de fiscale voorwaarde van uw premiebetalingen. Daardoor moet u mogelijk belasting betalen over het opgebouwde vermogen van uw polis.

Aflossen en uw premiedepot

Door de aflossing wordt uw premie verlaagd en wordt er maandelijks minder premie onttrokken aan uw premiedepot. Hierdoor kan het zijn dat u op de einddatum van de polis nog een bedrag in uw premiedepot zit. Dit bedrag maken we op de einddatum van de polis aan u over.

Vraag advies van uw financieel adviseur

Overweegt u extra af te lossen of in te leggen op uw (bank)spaarhypotheek? Vraag dan eerst advies bij uw financieel adviseur. U kunt bij ons een berekening opvragen om te zien wat de gevolgen zijn.

Zoek een adviseur