Ik wil extra aflossen

Het kan aantrekkelijk zijn om extra af te lossen op uw hypotheek. Bijvoorbeeld als u een geldbedrag heeft ontvangen of heeft opgebouwd buiten uw hypotheekconstructie om. Op deze pagina leest u hoe extra aflossen werkt. Ook vertellen wij de voor- en nadelen van extra aflossen.

Stappenplan

Stap 1

In MijnWUB (ook beschikbaar als app) kunt u eenvoudig een aflossing doen door middel van een iDEAL betaling. U kunt ook kiezen voor een overschrijving. Doe dat op IBAN NL 45 INGB 00002281 30 ten name van WestlandUtrecht Bank. In de omschrijving geeft u het volgende mee: H02 Extra aflossing [leningnummer] en [deel].

Stap 2

U ontvangt een bevestiging van de aflossing. Een aflossing via MijnWUB wordt per e-mail bevestigd.

Let op: Komt u met uw extra aflossing boven uw vergoedingsvrije bedrag uit? Dan bent u mogelijk een vergoeding verschuldigd. Als dit zo is, dan verrekenen wij deze vergoeding met het bedrag dat u aan ons heeft overgemaakt. Uw aflossing zal hierdoor minder zijn.

Stap 3

U ontvangt aan het begin van de volgende maand een leningoverzicht. Daarin staan de gemaakte afspraken, uw nieuwe maandbedrag en de schuldrest. Door uw extra aflossing hoeft u minder rente te betalen. Let op: Vanwege de administratieve verwerkingstijd betaalt u in de maand van de extra aflossing nog uw oude termijn. Wellicht ook nog de maand daarop volgend. De teveel betaalde rente over deze maand(en) verwerken wij als aanvullende extra aflossing op uw hypotheekschuld.

Stap 4

Na de extra aflossing verlaagt uw hypotheekschuld. Wij passen uw termijn aan nadat de extra aflossing administratief is verwerkt. U betaalt uw termijn altijd maandelijks achteraf.

Let op: Wellicht moet u uw maandelijkse belastingteruggave aanpassen.

Voor- en nadelen

  • Voordelen

  • Nadelen

  • Uw hypotheekschuld en uw maandlast worden lager.

  • U kunt minder rente aftrekken. Hierdoor betaalt u mogelijk meer inkomstenbelasting.

  • Bij verkoop wordt de kans op een restschuld kleiner.

  • Uw hypotheek kan in een lagere tariefklasse vallen.

  • U kunt niet meer over dit geld beschikken.

Aandachtspunten

Vergoedingvrij extra aflossen
Per kalenderjaar kunt u 10% van de oorspronkelijke hoofdsom vergoedingsvrij aflossen. Wilt u meer aflossen, dan betaalt u hiervoor mogelijk een vergoeding. Heeft u een leningdeel met Euriplus rente? Dan mag u op dit leningdeel onbeperkt vergoedingvrij aflossen. Op het moment dat uw hypotheek aan renteherziening toe is, mag u op dat leningdeel vergoedingsvrij aflossen. Dit kan 14 kalenderdagen voor en 27 kalenderdagen na deze renteherzieningsdatum.

Fiscale gevolgen
Extra aflossen heeft fiscale gevolgen. Zeker bij een Lage Lasten Hypotheek, SpaarXtra Hypotheek, BankSpaar Loyaal Hypotheek, Hypotheek met Levensverzekering (in het geval van een KEW) of een Hypotheek met Beleggingsrekening BEW. Neem daarom voor u een extra aflossing doet contact op met uw financieel adviseur.

Loyaliteitsbonus
Heeft u een Bankspaar Loyaal Hypotheek en wilt u extra aflossen? Het kan dan zijn dat u een bonus misloopt. Hoe meer u aflost, des te meer risico u loopt. Vraag uw adviseur welk risico u loopt.

Wilt u aflossen op uw (bank)spaarhypotheek?

Dan werkt een extra aflossing anders. Een extra aflossing kan gevolgen hebben voor uw premie of inleg. Ook bent u gebonden aan fiscale regels. Vraag daarom eerst bij ons een berekening op middels het wijzigingsformulier en raadpleeg vervolgens uw financieel adviseur. Een extra aflossing is alleen mogelijk op de hypotheekvervaldatum.

Lees meer
Wilt u periodiek extra aflossen?

Wilt u automatisch periodiek extra aflossen? Dan kunt u dat op twee manieren regelen.

Lees meer